Besluit op Wob-verzoek over beroep MC IJsselmeerziekenhuizen tegen besluit minister VWS

Besluit op een verzoek om informatie over het beroep van MC IJsselmeerziekenhuizen tegen het besluit van de minister van VWS van 23 augustus 2019 om te voldoen aan de verplichting tot medewerking. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Besluit op Wob-verzoek (PDF | 5 pagina's | 1,1 MB)

Openbaargemaakte documenten bij besluit op Wob-verzoek (PDF | 36 pagina's | 11,9 MB)