Bescherming jonge maaltijdbezorgers moet beter

Vandaag kondigt staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan dat ze aan de slag gaat met de regels voor maaltijdbezorgers onder de 16 jaar. Naar aanleiding van enkele ernstige ongelukken met jonge maaltijdbezorgers begin vorig jaar is de controle op maaltijdbezorging door de Inspectie SZW geïntensiveerd.

Uit die controles komt een zorgelijk beeld naar voren. Het blijkt dat er bij meer dan de helft van de geïnspecteerde bedrijven met jonge maaltijdbezorgers in dienst overtredingen zijn geconstateerd. Ook ziet de Inspectie SZW een verschuiving in de leeftijd: maaltijdbezorgers zijn steeds jonger. De Inspectie adviseert om maaltijdbezorging door kinderen onder de 16 jaar expliciet te verbieden.

Dit is een stevig signaal van de Inspectie. Ik neem dit zeer serieus en sluit een verbod ook zeker niet uit. Uit de inspectieonderzoeken is gebleken dat ook regels die klip en klaar zijn, worden overtreden. Helder moet zijn dat dit niet mag. Verder geeft de Inspectie aan dat er sprake is van een grijs gebied. Ik wil de regels zo aanpassen dat voor iedereen glashelder is over wat wel en niet mag. Dat wil ik zorgvuldig doen. Ik wil niet met één pennenstreek ook veilige bijbaantjes verbieden. Ik ga in gesprek met de Inspectie en bedrijven om voor de zomer duidelijkheid te krijgen over de regels. Intussen gaat de Inspectie door met intensieve controles.

Staatssecretaris Tamara van Ark