Hoeveel pauze moet ik krijgen als ik 15 jaar ben?

Als je 15 jaar bent, moet je iedere dag minimaal 12 uur rust hebben. En heb je recht op een pauze van 30 minuten achter elkaar als je meer dan 4,5 uur achter elkaar werkt.

Rust en pauze kinderen van 15 jaar

Ben je 15 jaar? Dan heb je recht op een minimum aantal uren onafgebroken rust per dag. Je hebt recht op een pauze als je langer dan 4,5 uur op een dag werkt.

Rusttijden 15-jarigen met en zonder leerplicht
rust en pauze leerplichtige kinderen kinderen zonder leerplicht

Minimum aantal uren rust per dag

12 uur 12 uur
In elk geval tussen 19.00 - 7.00 uur 19.00 - 7.00 uur
In vakanties tussen 21.00 - 7.00 uur 21.00 - 7.00 uur
Aaneengesloten pauze bij werktijd > 4,5 uur 30 minuten 30 minuten

Voorwaarden werken op zondag

Als 15 jarige mag je alleen op zondag werken als:

  • het soort werk het nodig maakt en het in het arbeidscontract staat;
  • het door de bedrijfsomstandigheden nodig is en er overeenstemming is met de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of met de 15-jarige;
  • je ouders of verzorgers uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven.

Verder gelden voor werken op zondag de volgende voorwaarden:

  • ten minste 5 vrije zondagen per 16 weken;
  • als je op zondag werkt, is de zaterdag ervoor een vrije dag.