Hoeveel uur mogen kinderen van 15 jaar werken?

Als je 15 jaar bent, mag je buiten schooltijd en in de vakanties werken. Maar je moet je wel houden aan de regels voor werktijden en rusttijden. Onder voorwaarden mag je op zondag werken. Ben je 15 jaar en heb je volledige of gedeeltelijke vrijstelling van de leerplicht, dan gelden aparte regels. Je mag dan ook tijdens (een deel van de) schooltijd werken.

Werktijden kinderen van 15 jaar

Kinderen van 15 mogen maximaal 5 dagen per week werken. Je mag per dag of week maar een maximum aantal uren werken. Daarbij maakt het verschil of je leerplichtig bent of (gedeeltelijk) bent vrijgesteld van leerplicht.

Maximale werktijden 15-jarigen met leerplicht
Maximum aantal werkuren per dag of week Uren
Per schooldag 2 uur
Per niet-schooldag en vakantiedag 8 uur
Per schoolweek 12 uur
Per vakantieweek 40 uur
Maximale werktijden 15-jarigen met vrijstelling leerplicht
Maximale werktijd per dag of week Uren
Per dag (inclusief schooltijd) 8 uur
Per week (inclusief schooltijd) 40 uur

Tijd op school telt ook als werktijd

Ben je 15 jaar en heb je (gedeeltelijke) vrijstelling van de leerplicht? Dan telt de tijd dat je op school bent ook mee als arbeidstijd.

Werken tijdens vakantieweken

Als je 15 jaar bent, mag je 6 vakantieweken per jaar werken. Daarvan mag je maximaal 4 aaneengesloten weken werken.