Hoeveel uur mag ik werken tijdens een maatschappelijke stage?

Je werktijden tijdens je maatschappelijke stage hangen ervan af of je werkt tijdens een schoolweek of tijdens een vakantieweek. Ook is er een verschil in werktijden als je 13, 14 of 15 jaar bent.

Maximale werktijden maatschappelijke stage

Maximale werktijden tijdens de maatschappelijke stage 
Maximum arbeidstijden per: 13 en 14 jaar jaar 15 jaar
Schooldag 2 uur per dag 2 uur per dag
Niet-schooldag 7 uur per dag 8 uur per dag
Vakantiedag 7 uur per dag 8 uur per dag
Schoolweek 12 uur per week 12 uur per week
Vakantieweek 35 uur per week 40 uur per week
Maximum aantal dagen in een schoolweek 5 dagen 5 dagen

Minimum aantal vrije zondagen

5 zondagen per 16 weken 5 zondagen per 16 weken
Maximum aantal vakantieweken per jaar 4 vakantieweken, waarvan maximaal 3 weken achter elkaar 6 vakantieweken, waarvan maximaal 4 weken achter elkaar

Niet werken op zondag

Als je 13, 14 of 15 jaar bent mag je niet werken op zondag. Behalve als dit voor het werk nodig is. Bijvoorbeeld als je helpt bij een kerkdienst of een viering. Verder gelden voor werken op zondag de volgende voorwaarden:

  • Je ouders moeten toestemming geven.
  • Als je werkt op zondag, heb je de zaterdag daarvoor vrij.
  • Je bent tenminste 5 zondagen vrij in een periode van 16 weken achter elkaar.

Optelsom uren maatschappelijke stage en bijbaan

Je maatschappelijke stage geldt als werk. Loop je stage en heb je ook een bijbaan? Dan moet je de uren van je stage bij de uren van je bijbaan optellen. Het totaal van deze uren mag niet meer zijn dan de maximale werk- en rusttijden.