Wanneer heb ik recht op algemene bijstand?

U heeft recht op een algemene bijstandsuitkering als u voldoet aan de voorwaarden. En u niet genoeg inkomen of vermogen heeft om van te leven. En u ook niet in aanmerking komt voor een andere vorm van hulp of uitkering. 

Voorwaarden algemene bijstand

U heeft in Nederland recht op algemene bijstand als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u woont in Nederland. En u bent Nederlander of u heeft een geldige verblijfsvergunning;
  • u bent 18 jaar of ouder;
  • u heeft niet genoeg inkomen of vermogen om van te leven. Bijvoorbeeld om een woning te huren en eten te kopen;
  • u komt niet in aanmerking voor een andere vorm van hulp of uitkering;
  • u zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.

Er geldt ook een aantal verplichtingen als u een bijstandsuitkering ontvangt.

Bijstand bij onvoldoende inkomen

Heeft u niet genoeg inkomen of eigen vermogen om van te leven? Dan heeft u recht op een bijstandsuitkering. U heeft onvoldoende inkomen als uw (gezamenlijke) inkomen lager is dan het sociaal minimum dat voor u geldt: de bijstandsnorm. Vanuit de bijstand vult de gemeente uw inkomen aan tot de voor u geldende bijstandsnorm

Bent u gehuwd of samenwonend? Of heeft u een gezamenlijke huishouding met een ander? Dan telt het gezamenlijke inkomen en het gezamenlijke vermogen van u en van uw partner. De gemeente vult uw (gezamenlijke) inkomen aan tot de bijstandsnorm die voor u gezamenlijk geldt.

Geen bijstand bij te veel vermogen

Uw gemeente kijkt ook of uw financieel vermogen niet hoger is dan de wettelijke grens om nog bijstand te krijgen. Dit heet de vermogensgrens. Heeft u te veel vermogen? Dan heeft u geen recht op bijstand. Een voorbeeld van vermogen is spaargeld. De gemeente berekent het vermogen aan de hand van de bankgegevens van u en uw gezin. Ook kijkt de gemeente of u waardevolle bezittingen heeft. Voor de waarde van uw eigen huis maakt de gemeente een aparte berekening. 

Heeft u schulden? Dan trekt de gemeente die schulden van uw vermogen af. Hierdoor is uw vermogen lager. Voorwaarde is wel dat u kunt bewijzen dat u die schulden moet terugbetalen. De gemeente trekt studieschulden of schulden die u later mag terugbetalen niet van uw vermogen af. Dit geldt bijvoorbeeld voor schulden aan familie. 

Heeft u meer vermogen dan de vermogensgrens? Dan kunt u hiermee zelf in uw levensonderhoud voorzien. U heeft geen recht op bijstand totdat u dit vermogen dat boven de grens uitkomt daaraan heeft besteed. Het bedrag dat u maximaal aan vermogen mag bezitten, hangt af van uw leefsituatie.

Tabel: Vermogensgrens bijstand 2024
Leefsituatie Maximaal vermogen 2024
Gezamenlijke huishouding € 15.150
Alleenstaande ouder € 15.150
Alleenstaande €  7.575

Bijstand en een eigen huis

Ook als u in een eigen huis woont, kunt u recht hebben op bijstand. De vorm van de bijstand hangt af van de overwaarde van uw huis. Lees meer over recht op bijstand met een eigen huis.

Heeft u een tweede woning of vakantiehuis in binnen- of buitenland? De waarde van die woning wordt opgeteld bij uw vermogen. Komt uw vermogen boven de vermogensgrens? Dan heeft u geen recht op bijstand.

Vragen over algemene bijstand

Heeft u vragen over uw situatie? Neem dan contact op met uw gemeente. Of met sociaal raadslieden bij u in de buurt. Hier krijgt u gratis informatie en advies bij financiële of juridische problemen. Of hulp bij het invullen van formulieren of het schrijven van een bezwaarschrift. Voor gratis juridisch advies kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket.