Mag de gemeente de bijstand van mijn kind op mij verhalen?

De gemeente kan de bijstand van uw kind op u verhalen als u uw onderhoudsplicht niet nakomt. In dit geval moet u deze bijstand (gedeeltelijk) terugbetalen aan de gemeente.

Onderhoudsplicht naar kind tot 21 jaar

U moet meebetalen aan de kosten van levensonderhoud van uw kind. Deze financiële verplichting duurt totdat uw kind 21 jaar oud is. Doet u dit niet en heeft uw kind daardoor recht op aanvullende bijzondere bijstand? Dan kan de gemeente u verplichten deze bijzondere bijstand (gedeeltelijk) terug te betalen.

Vragen over bijstand

Heeft u vragen over uw situatie? Neem dan contact op met uw gemeente of met de sociaal raadslieden van uw gemeente. Heeft uw gemeente geen sociaal raadslieden? Sociaal Werk Nederland heeft een overzicht van sociaal raadslieden bij u in de buurt. Voor gratis juridisch advies kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket.