Besluit tot wijziging van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013

Het besluit heeft te maken met het vervallen van het onderscheid II-k en II-v en wijziging van de procedure gentherapie.

Besluit tot wijziging van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (PDF | 21 pagina's | 78 kB)