Kamerbrief Besluit tot wijziging van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013

Minister Van Nieuwenhuizen stuurt het besluit tot wijziging van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 naar de Tweede Kamer. Zij informeert de Kamer daarbij over de voorhangprocedure.

Kamerbrief Besluit tot wijziging van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (PDF | 1 pagina | 105 kB)