Documenten - Bodem en ondergrond

119 documenten over Bodem en ondergrond

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Meerjarenplan 2018 -2020 Uitvoeringsprogramma Bodem & Ondergrond

Dit meerjarenplan bevat een gezamenlijk toekomstbeeld 2021 en programmadoelen en activiteiten voor 2018 tot 2021. Daarbij ook...

Rapport | 18-06-2018

Kamerbrief over import grond en baggerspecie diepe plassen

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) informeert de Tweede Kamer over de wettelijke regels voor het toepassen van grond en...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-06-2018

Structuurvisie Ondergrond - in het kort

De structuurvisie richt zich op duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van bodem en ondergrond waarbij benutten en beschermen...

Rapport | 11-06-2018

Zienswijzen op de Ontwerp Structuurvisie Ondergrond. Nota van Beantwoording

De nota bevat de reacties van de minister van Infrastructuur en Waterstaat IenW) op de zienswijzen van overheden, bedrijven,...

Rapport | 11-06-2018

Kamerbrief bij aanbieding Structuurvisie Ondergrond

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt de Structuurvisie Ondergrond naar de Tweede Kamer met haar reactie. Daarnaast...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-06-2018

Structuurvisie Ondergrond

De structuurvisie richt zich op duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van bodem en ondergrond waarbij benutten en beschermen...

Rapport | 11-06-2018

Milieueffectrapport Structuurvisie Ondergrond (STRONG)

Het rapport bevat het planMER voor de Rijksstructuurvisie Ondergrond inclusief passende beoordeling (PB). Het planMER...

Rapport | 11-06-2018

Besluit Wob-verzoek over de Hedwigepolder

De minister van Buitenlandse Zaken heeft op 30 mei 2018 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de...

Wob-verzoek | 30-05-2018

Kamerbrief over advies Tcbb inzake afhandeling van mijnbouwschade in Nederland

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Kamer een brief over het advies van de Tcbb (Technische commissie bodembeweging) over...

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-05-2018

Uitstel beantwoording Kamervragen over bericht 'Gaswinning Woerden verliesgevend?'

Minister Wiebes (EZK) meldt de Tweede Kamer dat hij vragen van het Kamerlid Dik-Faber (CU) niet binnen de gebruikelijke tijd...

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-05-2018