Documenten - Bodem en ondergrond

147 documenten over Bodem en ondergrond

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Ontvang de laatste documenten over dit onderwerp

Kamerbrief over duurzaam ontgraven grond en baggerspecie

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) informeert de Tweede Kamer over haar visie op het duurzaam ontgraven, reinigen, opslaan, ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-12-2018

Afschrift brief gemeente Winterwsijk over herinrichting kleiput

Afschrift van de brief van de gemeente Winterswijk aan staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) over de herinrichting van de kleiput ...

Brief | 11-12-2018

Signaalrapportage ILT. Thermisch gereinigde grond

Rapportage van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over de stagnatie in de afzetmarkt voor thermisch gereinigde grond ...

Brief | 11-12-2018

Kamerbrief over visie op duurzaam hergebruik van grond

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) informeert de Tweede Kamer over haar voorgenomen beleid voor de hergebruik van grond.

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-12-2018

Beantwoording Kamervragen over het illegale gebruik van vervuilde grond

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Von Martels en Geurts (beiden CDA) over vervuilde ...

Kamerstuk: Kamervragen | 07-12-2018

Kamerbrief met reactie op uitzending over AEC-bodemas

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) reageert op verzoek van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-11-2018

Uitstelbrief Kamervragen over verontreinigde grond bij Schiphol

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stelt de beantwoording van de rvragen van het Kamerrlid Kröger (GroenLinks) uit. Het ...

Kamerstuk: Kamervragen | 16-11-2018

Besluit op Wob-verzoek over trillingen en winningsgebied Nedmag

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft op 14 november 2018 een besluit genomen op een verzoek in het ...

Wob-verzoek | 14-11-2018

Kamerbrief appreciatie moties Verslag Algemeen Overleg (VAO) Structuurvisie Ondergrond

Minister Wiebes (EZK) voorziet de Tweede Kamer van een appreciatie op twee ingediende moties die op zijn beleidsterrein liggen.

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-11-2018

Contactgegevens bevoegde overheden Wbb

Overzicht van contactgegevens van bevoegde overheden in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb). De contactgegevens worden ...

Formulier | 06-11-2018