Documenten - Bodem en ondergrond

106 documenten over Bodem en ondergrond

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Beantwoording Kamervragen over het dumpen van vervuild slib uit het buitenland in een Nederlandse recreatieplas

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Dik-Faber (CU) over het dumpen van vervuild slib...

Kamerstuk: Kamervragen | 24-04-2018

Kamerbrief over samenwerkingsovereenkomst 'Sanering voormalig Thermphos terrein'

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) informeert de Tweede Kamer over de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-04-2018

Samenwerkingsovereenkomst Thermphos

Het document bevat de ondertekende samenwerkingsovereenkomst voor de sanering van het voormalige Thermosterrein in Zeeland.

Rapport | 18-04-2018

Beantwoording Kamervragen over berichten over met PFOS en PFOA verontreinigde grond bij Schiphol

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Kröger (GroenLinks) over de berichten over...

Kamerstuk: Kamervragen | 17-04-2018

Beantwoording Kamervragen over milieu-overtredende bedrijven

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Gijs van Dijk (PvdA) over 'milieu-overtredende...

Kamerstuk: Kamervragen | 14-03-2018

Rapport ILT over IBT-onderzoek provincie Zeeland

In het rapport onderzoekt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de uitvoering door Gedeputeerde Staten van Zeeland van...

Rapport | 12-03-2018

Aanbieding Rapport ILT over IBT-onderzoek provincie Zeeland

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt het rapport over 'Interbestuurlijk toezichtonderzoek provincie Zeeland inzake Van...

Kamerstuk | 12-03-2018

Antwoorden op Kamervragen over gaswinning Hardenberg

Minister Wiebes (EZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid van Tongeren (GroenLinks) over het artikel 'NAM waarschuwt voor...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-02-2018

Kamerbrief over reactie op monitoringsonderzoek naar effecten van gaswinning

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Kamer, mede namens minister Schouten (LNV), een reactie op het verzoek van het lid Wassenberg...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-02-2018

Antwoorden op Kamervragen over lekkages in leidingen AkzoNobel

Minister Wiebes (EZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid van Tongeren (Groenlinks) over de berichtgeving over lekkages in het...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-02-2018