Documenten - Bodem en ondergrond

134 documenten over Bodem en ondergrond

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief over voortgang implementatie Basisregistratie Ondergrond

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de implementatie van de Wet Basisregistratie ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-10-2018

Antwoord op Kamervragen over bevingen door zoutwinning

Minister Wiebes (EZK) beantwoordt Kamervragen van de leden Beckerman (SP) en Nijboer (PvdA) over het bericht dat er aardbevingen ...

Kamerstuk: Kamervragen | 11-10-2018

Antwoorden op vragen over Limburgse aardwarmte

Minister Wiebes (EZK) geeft de Tweede Kamer zijn antwoorden op vragen van het Kamerlid Van der Lee (GL) over het artikel ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-10-2018

Beantwoording Kamervragen over illegale praktijken rondom recycling van kunstgras

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) beantwoordt de vragen van het lid Wassenberg (PvdD) over illegale praktijken rondom ...

Kamerstuk: Kamervragen | 04-10-2018

Beantwoording Kamervragen over de uitzending van Zembla De Kunstgrasberg

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Kröger en Westerveld (beiden GroenLinks) over de ...

Kamerstuk: Kamervragen | 04-10-2018

Kamerbrief over afval uit kunstgrasvelden

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) informeert de Tweede Kamer over de regelgeving die van toepassing is bij overtredingen bij ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-10-2018

Kamerbrief met antwoorden op vragen over Structuurvisie ondergrond

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-09-2018

Kamerbrief met antwoorden op vragen over evaluatie Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving van de Eerste Kamer ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-09-2018

Besluit op Wob-verzoek over rubberkorrels voor kunstgrasvelden

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft op 11 september 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de ...

Wob-verzoek | 11-09-2018

Kamerbrief over arseen in de bodem

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van het onderzoek naar de gezondheidsrisico’s ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-08-2018