Documenten - Bodem en ondergrond

305 documenten over Bodem en ondergrond

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Beantwoording Kamervragen over bericht 'Vervuilde bodem NAM in Manderveen geen gevaar voor gezondheid'

Minister Kamp (EZ) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van Tongeren (GL) over het bericht 'Vervuilde bodem NAM in Manderveen...

Kamerstuk: Kamervragen | 11-10-2017

Meldingsformulieren en evaluatieverslagen voor BUS saneringen

Saneerders die gebruik maken van het Besluit uniforme saneringen (BUS) moeten voor de sanering een melding indienen. Na de...

Formulier | 31-08-2017

Beantwoording Kamervragen over gevolgen van gasboringen in de Wadden

Minister Kamp (EZ) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op de vragen van de Kamerleden Beckerman en Futselaar (beiden SP) over...

Kamerstuk: Kamervragen | 20-06-2017

Beantwoording Kamervragen zandwinning onder het Markermeer

Minister Plasterk ( BZK) stuurt de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Jacobi (PvdA), over zandwinning onder het Markermeer.

Kamerstuk: Kamervragen | 13-03-2017

Eindrapportage beleidsonderzoek Heroverweging Bodemsaneringsbeleid

Rapport | 06-02-2017

Beantwoording Kamervragen over zoutwinning door AkzoNobel

Minister Kamp (EZ) beantwoordt de vragen van Van Tongeren (GroenLinks) over zoutwinning door AkzoNobel.

Kamerstuk: Kamervragen | 27-01-2017

Ontwerp Structuurvisie Ondergrond

Dit is het rapport over het Ontwerp Structuurvisie Ondergrond en de onderbouwende rapporten. Dit is de eerste keer dat de...

Rapport | 11-11-2016

Kamerbrief over Ontwerp Structuurvisie Ondergrond

Minister Schultz van Haegen (IenM) informeert de Tweede Kamer over de de Ontwerp Structuurvisie Ondergrond, Zij stuurt het...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-11-2016

Milieueffectrapport Structuurvisie Ondergrond (STRONG)

PlanMER voor de Rijksstructuurvisie Ondergrond, hierna Structuurvisie Ondergrond. Dit planMER hebben de ministers van...

Rapport | 11-11-2016

Ontwerp Structuurvisie Ondergrond

De structuurvisie bevat de uitwerking van de beleidsopgaven uitgewerkt die betrekking hebben op de nationale belangen...

Rapport | 11-11-2016