Bodem en ondergrond

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Documenten - Bodem en ondergrond

296 documenten over Bodem en ondergrond

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Contactgegevens bevoegde overheden BUS meldingen (10-5-2017)

Formulier | 10-05-2017

Beantwoording Kamervragen zandwinning onder het Markermeer

Minister Plasterk ( BZK) stuurt de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Jacobi (PvdA), over zandwinning onder het Markermeer.

Kamerstuk: Kamervragen | 13-03-2017

Eindrapportage beleidsonderzoek Heroverweging Bodemsaneringsbeleid

Rapport | 06-02-2017

Beantwoording Kamervragen over zoutwinning door AkzoNobel

Minister Kamp (EZ) beantwoordt de vragen van Van Tongeren (GroenLinks) over zoutwinning door AkzoNobel.

Kamerstuk: Kamervragen | 27-01-2017

Ontwerp Structuurvisie Ondergrond

Dit is het rapport over het Ontwerp Structuurvisie Ondergrond en de onderbouwende rapporten. Dit is de eerste keer dat de...

Rapport | 11-11-2016

Kamerbrief over Ontwerp Structuurvisie Ondergrond

Minister Schultz van Haegen (IenM) informeert de Tweede Kamer over de de Ontwerp Structuurvisie Ondergrond, Zij stuurt het...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-11-2016

Milieueffectrapport Structuurvisie Ondergrond (STRONG)

PlanMER voor de Rijksstructuurvisie Ondergrond, hierna Structuurvisie Ondergrond. Dit planMER hebben de ministers van...

Rapport | 11-11-2016

Ontwerp Structuurvisie Ondergrond

De structuurvisie bevat de uitwerking van de beleidsopgaven uitgewerkt die betrekking hebben op de nationale belangen...

Rapport | 11-11-2016

Verkenning welvaartseffecten STRONG

Rapport | 11-11-2016

Kamerbrief over Ontwerp Structuurvisie Ondergrond

Minister Schultz van Haegen (IenM) informeert de Tweede Kamer over het Ontwerp Structuurvisie Ondergrond. Eenzelfde brief is...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-11-2016

De Rijksoverheid. Voor Nederland