Documenten - Bodem en ondergrond

224 documenten over Bodem en ondergrond

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Nota naar aanleiding verslag Aanvullingsbesluit geluid

Minister Van Veldhoven reageert op vragen en opmerkingen van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem ...

Beleidsnota | 24-01-2020

Nadere memorie van antwoord Aanvullingswet bodem en Aanvullingsbesluit bodem

Minister Van Veldhoven beantwoordt vragen van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgeinvgswet en het ...

Brief | 24-01-2020

Aanbiedingsbrief nadere memorie van antwoordAanvullingswet bodem Omgevingswet en Aanvullingsbesluit bodem

Minister Van Veldhoven stuurt de nadere memorie van antwoord bij het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgeinvgswet en het ...

Kamerstuk | 24-01-2020

Nota naar aanleiding wetsvoorstel Aanvullingswet geluid Omgevingswet en ontwerp-Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet

Minister Van Veldhoven stuurt de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet en ...

Kamerstuk | 24-01-2020

Deelbesluit I op Wob-verzoek over gas- en olieboringen Papekop

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over gas- en olieboringen Papekop. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet ...

Wob-verzoek | 17-01-2020

Kamerbrief over rapport Nederlandse EITI

Minister Wiebes biedt de Tweede Kamer het eerste Nederlandse rapport volgens de standaard van het Extractive Industries ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-01-2020

Kamerbrief over voortgangsrapportage BRO inclusief de resultaten van het onderzoek opname gegevens over bodemverontreinigingen

Minister Van Veldhoven-Van der Meer (MenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang en de relevante ontwikkelingen over de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-01-2020

Nederland Extractive Industries Transparency Initiative (NL-EITI) Rapport 2017

Dit rapport stelt feitelijke en begrijpelijke informatie transparant beschikbaar over de delfstoffenwinning in Nederland en de ...

Rapport | 31-12-2019

Kamerbrief over de voortgang aanpak landelijke afhandeling mijnbouwschade

Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer mede namens de minister van Rechtsbescherming over het instellingsbesluit, het daarbij ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-12-2019

Instellingsbesluit Commissie Mijnbouwschade

Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat tot instelling van de Commissie Mijnbouwschade (Besluit Commissie ...

Besluit | 20-12-2019