Documenten - Bodem en ondergrond

172 documenten over Bodem en ondergrond

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie

Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie.

Rapport | 08-07-2019

Kamerbrief handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie

Staatssecretaris Van Veldhoven biedt de Tweede Kamer het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-07-2019

Uitstelbrief over mijnbouwactiviteiten in het Waddengebied

Minister Wiebes laat de Tweede Kamer weten dat hij de antwoorden op vragen over mijnbouwactiviteiten in het Waddengebied niet ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-07-2019

Kamerbrief met reactie op advies landelijke aanpak afhandeling mijnbouwschade

Minister Wiebes reageert op het advies 'Landelijke Aanpak Afhandeling Mijnbouwschade en Schadeprotocol Gaswinning uit Kleine ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-07-2019

Kamerbrief bij Ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

Staatssecretaris Van Veldhoven stuurt het ontwerp Aanvullingsbesluit Bodem Omgevingswet naar de Tweede Kamer. Zij geeft daarbij ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-07-2019

Aanvullingsbesluit bodem artikelen en toelichting

Besluit voor de wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Omgevingsbesluit en ...

Besluit | 01-07-2019

Beantwoording Kamervragen over berichtgeving ‘SodM legt last onder dwangsom op aan Akzo, Nedmag en Frisia’

Minister Wiebes beantwoordt de vragen over de berichtgeving ‘SodM legt last onder dwangsom op aan Akzo, Nedmag en Frisia'.

Kamerstuk: Kamervragen | 25-06-2019

Kamerbrief over rijksbrede inzet op bodemdaling

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van het Kamerlid Geurts (CDA). De motie ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-06-2019

Kamerbrief over exporteisen thermisch gereinigde grond

Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over de eisen aan de export van thermisch gereinigde grond (TGG).

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-06-2019

Contactgegevens bevoegde overheden Wbb

Overzicht van contactgegevens van bevoegde overheden in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb). De contactgegevens worden ...

Formulier | 14-05-2019