Documenten - Bodem en ondergrond

123 documenten over Bodem en ondergrond

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Contactgegevens bevoegde overheden Wbb

Overzicht van contactgegevens van bevoegde overheden in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb). De contactgegevens worden...

Formulier | 09-08-2018

Infoblad Zoutwinning

Dit infoblad geeft beknopte informatie over wat, waar en hoe en de risico's rond de winning van steenzout, voor de industrie,...

Brochure | 06-08-2018

Beantwoording Kamervragen over bericht 'Meer meten in aardbevingsgebieden'

Minister Wiebes (EZK) beantwoordt vragen van Kamerlid Van der Lee (GL) over het bericht 'Meer meten in aardbevingsgebieden'....

Kamerstuk: Kamervragen | 09-07-2018

Kamerbrief met reactie op brief Structuurvisie Ondergrond

Staatssecretaris van Veldhoven (IenW) reageert op de brief van de Eerste Kamer over de Structuurvisie Ondergrond.

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-07-2018

Kamerbrief over planning stelselherziening Omgevingsrecht

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de planning van de stelselherziening Omgevingsrecht en een...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-06-2018

Kamerbrief over Structuurvisie Ondergrond

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt de Structuurvisie Ondergrond naar de Eerste Kamer. Zij geeft daarbij een...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-06-2018

Meerjarenplan 2018 -2020 Uitvoeringsprogramma Bodem & Ondergrond

Dit meerjarenplan bevat een gezamenlijk toekomstbeeld 2021 en programmadoelen en activiteiten voor 2018 tot 2021. Daarbij ook...

Rapport | 18-06-2018

Kamerbrief over import grond en baggerspecie diepe plassen

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) informeert de Tweede Kamer over de wettelijke regels voor het toepassen van grond en...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-06-2018

Structuurvisie Ondergrond - in het kort

De structuurvisie richt zich op duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van bodem en ondergrond waarbij benutten en beschermen...

Rapport | 11-06-2018

Besluit op Wob-verzoek over MDMA-resten in maisplanten

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 11 juni 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van...

Wob-verzoek | 11-06-2018