Documenten - Bodem en ondergrond

185 documenten over Bodem en ondergrond

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Uitstelbrief Kamervragen over sanering van ernstig vervuilde bodems in gemeente De Ronde Venen

Staatssecretaris Van Veldhoven stelt de beantwoording uit van de Kamervragen over sanering van ernstig vervuilde bodems in ...

Kamerstuk: Kamervragen | 15-10-2019

Kamerbrief met reactie op Zembla uitzending 'Gokken met bagger'

Staatssecretaris van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over haar aanpak van de problematiek rond het verkeerd toepassen van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-10-2019

Stand van zaken tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie

Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over de werking van het handelingskader voor hergebruik van PFAS(Poly- ...

Kamerstuk | 09-10-2019

Bijlage 1. Bronnen

De bijlage bevat de bronnen voor de informatie uit de beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 13 van Hoofdstuk XII.

Rapport | 13-09-2019

Bijlage 2. Overzicht budgettaire gevolgen van beleid artikel 13

De bijlage geeft een ovezicht van de budgettaire gevolgen van het beleid in begrotingsartikel 13 van Hoofdstuk XII, Bodem en ...

Rapport | 13-09-2019

Kamerbrief over opzet beleidsdoorlichting Bodem en Ondergrond

Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over de opzet van de beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 13 van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-09-2019

Contactgegevens bevoegde overheden Wbb

Overzicht van contactgegevens van bevoegde overheden in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb). De contactgegevens worden ...

Formulier | 12-09-2019

Kamerbrief over invulling aan de toezeggingen uit het AO Mijnbouw/Groningen van 27 juni 2019

Minister Wiebes en Minister Ollongren sturen de Tweede Kamer een brief naar aanleiding van AO Mijnbouw/Groningen van 27 juni 2019.

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-09-2019

Kamerbrief over advies Integrale Adviescommisie-Omgevingswet

Staatssecretaris Van Veldhoven stuurt een brief over het het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem in het kader van de Omgevingswet, ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-09-2019

Advies ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem

Advies over het het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem in het kader van de Omgevingswet door de Integrale ...

Rapport | 09-09-2019