Documenten - Bodem en ondergrond

163 documenten over Bodem en ondergrond

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Ontvang de laatste documenten over dit onderwerp

Uitstelbrief over omgekeerde bewijslast mijnbouwschade in Drenthe

Minister Wiebes (EZK) stuurt een uitstelbrief over de beantwoording inzake omgekeerde bewijslast mijnbouwschade in Drenthe naar ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-04-2019

Kamerbrief over proces tot handelingsperspectief grond en baggerspecie met PFAS

Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over het proces voor de omgang met grond en baggerspecie met Zeer ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-04-2019

Overzicht van risicogrenzen voor PFOS, PFOA en GenX

Het memo bevat een overzicht van risicogrenzen voor PFOS, PFOA en GenX ten behoeve van een tijdelijk handelingskader voor het ...

Rapport | 09-04-2019

Kamerbrief aanpak van de Structuurvisie Buisleidingen en de indicatieve tracés

Minister Ollongren ( BZK) informeert de Tweede Kamer over de aanpak ten aanzien van de indicatieve tracés en de structuurvisie ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-04-2019

Kamerbrief met overzicht schaalgrootte problemen met verontreinigde grond

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) informeert de Tweede Kamer over de schaalgrootte van de aangetroffen vervuilde grond in ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-02-2019

Kamerbrief en antwoord op Kamervragen over mogelijke lekkage bij aardwarmte

Minister Wiebes (EZK) informeert de Tweede Kamer over roest in geothermieputten. Dit naar aanleiding van het bericht 'Schadelijke ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-02-2019

Bijlagen deel 2 bij herziene beslissing op bezwaar Wob-verzoek gas- en olieboringen Papekop

In 2017 heeft het toenmalige ministerie van Economische Zaken een verzoek om informatie gekregen over olie- en gaswinning bij ...

Publicatie | 01-02-2019

Herziene beslissing op bezwaar Wob-verzoek gas- en olieboringen Papekop

In 2017 heeft het toenmalige ministerie van Economische Zaken een verzoek om informatie gekregen over olie- en gaswinning bij ...

Wob-verzoek | 01-02-2019

Bijlagen deel 1 bij herziene beslissing op bezwaar Wob-verzoek gas- en olieboringen Papekop

In 2017 heeft het toenmalige ministerie van Economische Zaken een verzoek om informatie gekregen over olie- en gaswinning bij ...

Publicatie | 01-02-2019

Kamerbrief over effecten van handhaving ILT bij bodemenergiesystemen

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) informeert de Tweede Kamer over de handhaving door de Inspectie Leefomgeving en Transport ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-01-2019