Besluit Woo-verzoek inspectierapport bouwproducten

Besluit op een verzoek om het inspectierapport van 17 februari 2020, dat is opgemaakt na een handhavingsverzoek over bouwproducten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit Woo-verzoek inspectierapport bouwproducten