Wat is CE-markering voor bouwproducten?

De CE-markering van bouwproducten geeft aan dat het product voldoet aan de gestelde regels. 

Verplichte CE-markering

Fabrikanten, distributeurs en importeurs van bouwproducten zijn verplicht een CE-markering aan te brengen. Zij moeten hiervoor een prestatieverklaring (DoP) opstellen.

Op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) staat meer informatie over de CE-markering bouwproducten. Ook in de brochure CE-markering op bouwproducten staat meer informatie.

Afwijken van verplichte CE-markering met prestatieverklaring

In bijzondere gevallen mag een fabrikant afwijken van de verplichte CE-markering. Bijvoorbeeld voor bouwproducten die op een traditionele manier worden gemaakt. Zoals materialen voor monumenten. Afwijkingen van het opstellen van een prestatieverklaring staan in de Europese Verordening bouwproducten (Artikel 5).