Bouwbesluit 2012

Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. Daarom heeft de overheid in het Bouwbesluit 2012 voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Een bouwwerk moet altijd voldoen aan die voorschriften.

Wat het Bouwbesluit is

Als u bouwt of verbouwt met of zonder vergunning, moet u zich altijd houden aan de voorschriften in het Bouwbesluit 2012.

Bij het Bouwbesluit 2012 hoort de Regeling Bouwbesluit 2012. Hierin staan onder meer voorschriften over de CE-markering en de aansluiting van gas, elektriciteit, noodstroom en water.

Hulpmiddelen bij voorschriften Bouwbesluit

Om te voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012, kunt u gebruik maken van bijvoorbeeld rekenmethoden, checklijsten en richtlijnen. Dit zijn:

  • NEN-normen. In NEN-normen staan (reken)methoden om te bepalen of u aan een voorschrift uit het Bouwbesluit voldoet.
  • Erkende kwaliteitsverklaringen. In een kwaliteitsverklaring staat of het bouwmateriaal of bouwdeel voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.
  • Gelijkwaardige oplossingen. U kunt aan het Bouwbesluit voldoen via een gelijkwaardige oplossing. Hiermee kunt u afwijken van de prestatie-eis uit het besluit. Dan moet u wel voldoen aan het doel van de functionele eis.
  • Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR’s). In deze richtlijnen staan aanwijzingen om te checken of u voldoet aan de minimumeisen van het Bouwbesluit.
  • Nederlandse technische afspraken (NTA’s). NTA’s zijn richtlijnen die gaan over de praktische uitwerking van een norm uit het Bouwbesluit.

Een opdrachtgever kan ook een deskundige inschakelen om samen te bekijken of het bouwplan voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit.

Wijzigingen Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit is een aantal keren aangepast:

Per 1 januari 2018 gelden er normen voor de milieuprestatie bij de bouw van nieuwe woningen en bedrijven van 100m2 of groter. Naast regels voor energiezuinigheid van gebouwen geldt dan ook een grenswaarde voor de milieueffecten van het materiaalgebruik in de bouw. Bij de berekening telt de hele cyclus van een product mee voor de milieubelasting. Van winning van de grondstof, productie en transport tot gebruik en sloop van het bouwwerk. Recycling en hergebruik tellen ook mee. Meer informatie staat in het Infoblad Invoering Grenswaarde.

Sinds 1 juli 2016 moeten eigenaren van overdekte zwembaden verplicht aantonen dat er geen gevaarlijk roestvrijstaal meer aanwezig is. Chloorlucht in zwembaden verzwakt roestvrijstaal. Om gevaar voor bezoekers te voorkomen moet de eigenaar het metaal verwijderen of vervangen.

Sinds 1 januari 2013 gelden de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012 voor de berekening van de milieuprestatie van gebouwen. Deze berekening moet bij de aanvraag worden gevoegd.

Aangescherpte nieuwbouweisen (BENG-eisen) vanaf 1 januari 2021

Nieuwe gebouwen moeten vanaf 1 januari 2021 voldoen aan strengere eisen voor energiegebruik: de Bijna Energieneutrale Gebouw Eisen (BENG-eisen). De nieuwe eisen worden op 1 januari 2021opgenomen in het Bouwbesluit 2012. In het Bouwbesluit 2012 staan regels voor onder andere het bouwen van een veilig, energiezuinig en milieuvriendelijk gebouw.

De BENG-eisen zorgen ervoor dat een nieuw gebouw straks energiezuiniger is. Een voorbeeld: de bouwer kan nu matige isolatie compenseren met zonnepanelen. Dit kan vanaf 1 juli 2020 niet meer. Er geldt dan een aparte eis voor de isolatie van een gebouw. Bekijk op de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) wat de BENG-eisen inhouden.

Europese richtlijn energieprestatie

In Nederland worden de komende jaren nog 1 miljoen woningen bijgebouwd. Met de nieuwe BENG-eisen wordt in Nederland een belangrijke stap gezet om het energiegebruik van woningen en gebouwen te beperken. Daarmee voldoen nieuwe gebouwen straks aan de Europese richtlijn energieprestatie gebouwen. Hierin is afgesproken dat alle nieuwe gebouwen bijna energieneutraal moeten zijn. Dat betekent dat een bewoner met weinig energieverbruik zijn woning kan verwarmen, kan koken en warm water kan gebruiken.

Adviesaanvraag bouwvoorschriften

U kunt advies vragen bij een verschil van inzicht over de toepassing of gelijkwaardigheid van technische bouwvoorschriften. Bijvoorbeeld tussen het bevoegd gezag en de aanvrager van een omgevingsvergunning. Of de gebruiker of eigenaar van een gebouw.

U kunt uw adviesvraag indienen bij de Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften. Hiervoor vult u het formulier Adviesaanvraag bouwvoorschriften in.