Checken of vergunning nodig is voor (ver)bouwen

Voor bouwen, verbouwen en slopen heeft u soms een vergunning nodig. U kunt dit checken bij de gemeente en online via het Omgevingsloket online.

Online checken of u een omgevingsvergunning nodig heeft

Via de Vergunningcheck kunt u uitzoeken of u een omgevingsvergunning voor bouwen nodig heeft voor uw werkzaamheden en zo ja welke. 

Soms heeft u ook een vergunning voor andere activiteiten nodig. Bijvoorbeeld voor het kappen van een boom. Of voor het aanleggen van een uitrit.

Vergunningsvrij (ver)bouwen

In sommige gevallen heeft u geen vergunning nodig. Dan is bouwen, verbouwen of slopen vergunningsvrij.

Vergunning en meldingsplicht bij slopen

Als u een gebouw wilt laten slopen, moet de sloper dit verplicht melden bij de gemeente als:

  • er bij de sloop meer dan 10 m3 afval vrijkomt;
  • als u ook asbest moet verwijderen.

In sommige gevallen heeft u voor slopen ook een vergunning nodig. Bijvoorbeeld op grond van het bestemmingsplan en de Monumentenwet.

Bij asbestverwijdering bij sloop kan soms een vrijstelling van de melding gelden.

Bouwen in de buurt van water

Bouwt u in de buurt van water? Dan heeft u misschien toestemming nodig van het Waterschap. Zelfs als u geen vergunning nodig heeft. U kunt hierover contact opnemen met het Waterschap in uw regio.