Vergunning aanvragen voor (ver)bouwen

Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning gelden landelijke regels. Deze staan in de Omgevingsregeling. Daarin staan ook de indieningsvereisten. Bijvoorbeeld de bouwtekeningen en sterkteberekeningen die u nodig heeft voor de aanvraag.

Omgevingsvergunning aanvragen

U kunt de omgevingsvergunning op 2 manieren aanvragen:

  • Digitaal

    Via het Omgevingsloket online. Dit systeem geeft automatisch aan welke stukken u volgens de Omgevingsregeling bij uw aanvraag moet inleveren.
  • Per post

    Het is ook mogelijk om het aanvraagformulier via het Omgevingsloket online te printen en vervolgens per post in te dienen bij de gemeente. 

Kosten aanvraag omgevingsvergunning

De gemeente berekent kosten voor de vergunningsaanvraag. Verleent de gemeente de vergunning niet? Ook dan moet u mogelijk kosten betalen. De bedragen verschillen per gemeente en staan in de gemeentelijke legesverordening.