Een dek is geen dak

Een handreiking voor de ruimtelijke kwaliteit van drijvende bouwwerken,.door Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.