Vierde ronde Woningbouwimpuls opent augustus

In augustus opent het aanmeldloket voor de vierde tranche van de Woningbouwimpuls. Gemeenten kunnen tot en met 18 september 2022 een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage voor het sneller bouwen van meer betaalbare woningen. Voor deze tranche is € 300 miljoen inclusief btw beschikbaar. In totaal is deze kabinetsperiode € 1,25 miljard beschikbaar voor de Woningbouwimpuls. 

In december wordt bekend welke projecten een bijdrage krijgen voor het versnellen van de bouw, het vergroten van het aantal nieuwbouwwoningen in een project of het vergroten van de betaalbaarheid van die woningen voor starters en mensen met een middeninkomen. Bij aanmelding vóór 9 september krijgt de indiener voor het sluiten van het aanvraagloket een reactie op de volledigheid en beoordeelbaarheid van de aanvraag. 

Wijzigingen regeling

Voor de vierde tranche zijn een aantal wijzigingen voorzien. Zo wordt de regeling ook toegankelijker voor (kleine) gemeenten die een gebundelde aanvraag doen, en kunnen gemeenten met minder dan 50.000 inwoners een project indienen met minimaal 200 woningen. Ook wordt er een koppeling gelegd met de (nog af te sluiten) woondeals bij het realiseren van twee derde betaalbare woningbouw per regio. Verder wordt de urgentiescore verfijnd, waardoor deze genuanceerder doorwerkt in de beoordeling van de aanvragen. Ook voor deze ronde worden gemeenten weer ondersteund bij het voorbereiden van hun aanvraag, door middel van briefings, kennissessies en instructies. 
 

Resultaat eerdere rondes

De eerste drie rondes van de woningbouwimpuls leveren in totaal een bijdrage aan 139.964 nieuwe woningen door heel Nederland, waarvan het merendeel betaalbaar (65%). Dit zijn woningen bedoeld voor de sociale huursector, middenhuur en betaalbare koopwoningen. Veel projecten hebben daarnaast speciale aandacht voor woningen voor starters, senioren, studenten en aandachtsgroepen. Een aanzienlijk deel van deze woningen zou zonder de Woningbouwimpuls waarschijnlijk niet, of pas op een later moment gebouwd kunnen worden.

Lees hier meer over de Woningbouwimpuls en het indienen van een project op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).