Wanneer moet ik een Omgevingsvergunning aanvragen?

Bent u van plan iets te bouwen of te slopen? Dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen via de website van uw gemeente of bij het Omgevingsloket online.

Aanvraag Omgevingsvergunning

U kunt de omgevingsvergunning aanvragen via de website van uw gemeente of via Omgevingsloket online. Dit geldt voor particulieren en bedrijven. Op deze site kunt u ook de vergunningcheck invullen om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft. U kunt op Omgevingsloket online ook volgen wat de stand van zaken van uw aanvraag is.

Omgevingsvergunning voor verschillende activiteiten

U kunt een omgevingsvergunning aanvragen voor de volgende activiteiten:

Alle vergunningen die in de omgevingsvergunning zijn opgegaan, staan in het Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning.

Omgevingsvergunning niet altijd nodig

U heeft niet altijd een omgevingsvergunning nodig. In een aantal gevallen mag u vergunningvrij bouwen. Bijvoorbeeld als u voor groot onderhoud  kozijnen vervangt.

Hulp voor overheden bij vragen Omgevingsvergunning

Overheden met vragen over Omgevingsloket online kunnen contact opnemen met de helpdesk van Infomil.

Voor vragen over bouwwerkzaamheden en verbouwingen kunnen overheden terecht bij de Helpdesk Bouwregelgeving.