Beslisnota bij Kamerbrief over kabinetsappreciatie rapport evaluatie Rijksbrede Brexitinzet Nederlandse overheid

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over kabinetsappreciatie rapport evaluatie Rijksbrede Brexitinzet Nederlandse overheid (PDF | 2 pagina's | 1,1 MB)