Kamerbrief over schriftelijke procedure Raadsbesluit tot sluiting van Handels- en Samenwerkingsovereenkomst en Informatiebeveiligingsovereenkomst tussen EU en VK

Minister Blok stuurt een brief over de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst (HSO) tussen de Europese Unie (EU) en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk (VK) anderzijds, en de Informatiebeveiligingsovereenkomst (SIA) tussen de EU en het VK.

Kamerbrief over schriftelijke procedure Raadsbesluit tot sluiting van Handels- en Samenwerkingsovereenkomst en Informatiebeveiligingsovereenkomst tussen EU en VK (PDF | 2 pagina's | 88 kB)