Kan ik als Brit ook na de Brexit als gedetacheerde diensten blijven verrichten in Nederland voor een Britse werkgever?

Het vrij verkeer van diensten tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie is sinds 1 januari 2021 geëindigd. Werknemers uit het VK die gedetacheerd waren in Nederland in het kader van het vrij verkeer van diensten, kunnen hun detachering na 31 december 2020 niet voortzetten op grond van EU-regelgeving.

Read this information in English.

Detacheringen vanaf 1 januari 2021

De EU en het VK hebben afspraken gemaakt in hun handels- en samenwerkingsovereenkomst. Ook over detacheringen zijn afspraken gemaakt. Die zijn anders dan u gewend bent. Zo zijn er afspraken gemaakt voor personen die overgeplaatst zijn binnen een onderneming (intra-corporate transferees), contractuele dienstverleners (contractual service suppliers) en zelfstandige dienstverleners (independent professionals).

Als u tot een van deze categorieën behoort, kunt u mogelijk in Nederland gedetacheerd worden. Wat u daarvoor moet regelen staat op de website van de IND. Ook uw werkgever moet hiervoor vaak dingen regelen. Informatie voor werkgevers is te vinden op het Brexitloket.