Internationale sociale zekerheid

Sociale zekerheid bestaat uit een combinatie van regels rondom bijvoorbeeld pensioen, werkloosheid en ziekte. Deze regels gelden voor iedereen die in Nederland woont en/of werkt. Het kan zijn dat u niet onder de Nederlandse regels valt. Bijvoorbeeld  als u of uw partner over de grens werkt of woont of voor een internationale organisatie werkt.