Sociale zekerheid voor grensarbeiders

Woont u in Nederland, maar werkt u over de grens, of andersom? Dan kan het zijn dat u niet onder de sociale zekerheid in Nederland valt. Dat betekent dat u bijvoorbeeld geen AOW-pensioen opbouwt in Nederland, of dat u niet onder de Zorgverzekeringswet valt.

Wonen, werken en studeren in Nederland en België of Duitsland

Woont u in Nederland en werkt of studeert u (of uw partner) in België of Duitsland? Of andersom? Dan kan het zijn dat u niet onder het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel valt. U kunt terecht bij Grensinfopunt.nl voor meer informatie. Zij kunnen u bijvoorbeeld ook vertellen wat u zelf moet regelen, en hoe u dat doet.

Wonen, werken en studeren in Nederland en een ander land

Woont u in Nederland en werkt of studeert u (of uw partner) in een ander land dan Nederland, België of Duitsland? Of andersom? Organisaties als UWV en de SVB kunnen u meer informatie geven over uw situatie wat betreft de sociale zekerheid.