Ik werk voor een internationale organisatie. Waar zijn mijn partner en kinderen verzekerd voor de sociale zekerheid?

U werkt in Nederland voor een internationale organisatie zoals de NAVO of het Internationaal Strafhof. U woont ook in Nederland. Dan kan dit gevolgen hebben voor de sociale zekerheid van uw partner en kinderen. U leest in de zetelovereenkomst hoe de sociale zekerheid van uw partner en kinderen is geregeld. Deze overeenkomst heeft Nederland gesloten met de internationale organisatie waar u voor werkt.

Uw partner werkt in Nederland of heeft een Nederlandse uitkering of pensioen

Uw partner valt onder de Nederlandse wetgeving. Die bepaalt of uw partner in Nederland verzekerd is voor de sociale zekerheid.

Uw partner werkt niet, en heeft ook geen Nederlandse uitkering

De Nederlandse regering heeft met de internationale organisatie een overeenkomst gesloten. In die overeenkomst staat of uw partner is uitgesloten van de Nederlandse sociale zekerheid.  En of uw partner dus onder de regeling van die organisatie valt.

Valt uw partner niet onder de regeling van de internationale organisatie? Dan valt hij of zij onder de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving. Die bepaalt of uw partner in Nederland verzekerd is voor de sociale zekerheid.

Uw kinderen werken niet

Staat in de overeenkomst dat uw gezinsleden zijn uitgesloten van de Nederlandse sociale zekerheid? Dan vallen uw kinderen altijd onder de regeling van de internationale organisatie. Ook als uw partner in Nederland werkt of een Nederlandse uitkering of pensioen heeft. Uw kinderen zijn in dat geval uitgesloten van de Nederlandse sociale zekerheid.

Uw kinderen werken

Als uw kinderen in Nederland werken of een uitkering hebben, vallen zij onder de Nederlandse sociale zekerheidsregels.

Meer informatie over uw eigen situatie

De afdeling personeelszaken van uw werkgever kan u vertellen wat voor uw partner en kinderen geldt. Deze afdeling kan, als er vragen zijn, contact opnemen met de SVB of UWV. U kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen met de SVB of UWV.