Sociale Verzekeringsbank (SVB)

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert volksverzekeringen uit zoals AOW en kinderbijslag.

Contactgegevens Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Contactgegevens

Internet
Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Contact met de SVB

Social media

De SVB is bereikbaar via Facebook, LinkedIn en X.

Taakomschrijving SVB

De SVB voert de volksverzekeringen in Nederland uit. Dit zijn de AOW, de Algemene nabestaandenwet (Anw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Kinderbijslag. Daarnaast voert de SVB enkele andere regelingen uit. Zoals het persoonsgebonden budget (pgb) en de regeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen (V&O). De SVB zorgt ervoor dat mensen het bedrag krijgen waar ze recht op hebben en geeft hier informatie over. Ook is de SVB betrokken bij de voorbereidingen en het toetsen van nieuwe regelingen en wetten.