Sociale Verzekeringsbank (SVB)

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert sociale regelingen uit zoals AOW en kinderbijslag.

Contactgegevens Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Contactgegevens

Internet
Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Contact met SVB

Taakomschrijving SVB

De SVB voert de volksverzekeringen in Nederland uit. Dit zijn de AOW, de Algemene nabestaandenwet (Anw) de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Kinderbijslag. De SVB verzorgt de uitbetaling van deze regelingen aan mensen die er recht op hebben. Ook verzorgt de SVB de betaling van het persoonsgebonden budget (pgb).

Zie ook