Sociale Verzekeringsbank (SVB)

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert sociale regelingen uit zoals AOW en kinderbijslag.

Contactgegevens Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Contactgegevens

Internet

Contact met de SVB

Social media

De SVB is bereikbaar via Facebook, LinkedIn en Twitter.

Taakomschrijving SVB

De SVB voert de volksverzekeringen in Nederland uit. Dit zijn de AOW, de Algemene nabestaandenwet (Anw) de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Kinderbijslag. Daarnaast voert de SVB enkele andere regelingen uit zoals het persoonsgebonden budget (pgb).