Sociale zekerheid voor werknemers van internationale organisaties

Woont u in Nederland en werkt u daar voor een internationale organisatie? Bijvoorbeeld voor de NAVO of het Internationaal Strafhof? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw sociale zekerheid.

Mogelijke gevolgen sociale zekerheid

Bouwt u een AOW-pensioen op? Krijgt u kinderbijslag voor uw kinderen? En waar bent u verzekerd als u werkloos, ziek of arbeidsongeschikt raakt? Dit hangt allemaal af van of u onder de Nederlandse sociale zekerheidsregels valt.

Afspraken tussen Nederland en uw werkgever

Als een internationale organisatie zich in Nederland vestigt, sluiten de organisatie en de Nederlandse regering een overeenkomst. Zo’n zogenoemde zetelovereenkomst heeft de vorm van een internationaal verdrag.

In een zetelovereenkomsten staat in het algemeen een afspraak over sociale zekerheid. Meestal betekent dit dat werknemers (en soms ook hun gezinsleden) buiten de Nederlandse sociale zekerheid vallen. De organisatie heeft dan wel voor zijn werknemers (en soms ook hun gezinsleden) een eigen stelsel van sociale zekerheid dat vergelijkbaar is met het Nederlandse stelsel.

Daarnaast staan in de zetelovereenkomst afspraken over bijvoorbeeld belastingheffing en strafrechtelijke immuniteiten.

Meer informatie over uw situatie

In de zetelovereenkomst van uw internationale organisatie leest u of u onder de Nederlandse wetgeving valt. U kunt bij de afdeling personeelszaken van uw werkgever navragen welke situatie voor u geldt.

Er zijn 2 mogelijkheden:

Uw partner en kinderen

Uw werk bij een internationale organisatie kan ook gevolgen hebben voor de sociale zekerheid van uw partner en kinderen. Zij vallen mogelijk (ook) onder de sociale zekerheidsovereenkomst van uw werkgever. Lees meer over de sociale zekerheidssituatie van uw partner en kinderen.