Ik werk voor een internationale organisatie, maar val niet onder hun regeling voor sociale zekerheid. Wat betekent dit voor mij?

U woont in Nederland en werkt voor een internationale organisatie. Bijvoorbeeld voor de NAVO of het Internationaal Strafhof. In de regeling voor sociale zekerheid van uw werkgever staat dat u daar niet onder valt. Dan valt u onder de Nederlandse sociale zekerheidsregels.

De Nederlandse sociale zekerheidsregels in Nederland

Als u onder de Nederlandse sociale zekerheidsregels valt, gelden voor u de gebruikelijke sociale zekerheidsregels.

Per wet verschillen de voorwaarden om aangemerkt te worden als verzekerde. Vraag bij de uitkerende instantie (SVB of UWV) welke voorwaarden voor u gelden.

Later weer buiten Nederland wonen of werken

Gaat u later weer in een ander land wonen of werken? Dan is het goed om te weten dat niet alle uitkeringen in een ander land uitbetaald kunnen worden.

  • De SVB vertelt u of uw AOW-pensioen of Anw-uitkering in het buitenland betaald wordt.
  • U vraagt UWV of een uitkering van de WW, Ziektewet of WIA in het buitenland uitbetaald kan worden.