Ik werk voor een internationale organisatie en ben in Nederland verzekerd voor de sociale zekerheid. Wat betekent dit?

U woont in Nederland en werkt voor een internationale organisatie, zoals de NAVO of het Internationaal Strafhof. U valt niet onder de sociale regeling van uw werkgever, maar onder de Nederlandse sociale zekerheidsregels.

Het volgende geldt voor u:

  • U bouwt voor elk jaar waarin u verzekerd bent 2% AOW-pensioen op. Was u hiervoor al in Nederland verzekerd? Dan loopt uw AOW-opbouw gewoon door.
  • Als u overlijdt, hebben uw partner en kinderen misschien recht op een Anw-uitkering.
  • U kunt kinderbijslag krijgen voor uw minderjarige kinderen, en misschien ook een kindgebonden budget.
  • U bent verzekerd voor de Werkloosheidswet (WW). U kunt een WW-uitkering krijgen als u werkloos wordt. Een voorwaarde is dat u in de laatste 36 weken minimaal 26 weken gewerkt hebt.
  • U bent verzekerd voor de Ziektewet. U krijgt een Ziektewetuitkering als uw werkgever uw loon niet doorbetaalt.
  • U bent verzekerd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). U kunt een WIA-uitkering krijgen als u na twee jaar ziekte nog steeds arbeidsongeschikt bent.
  • U bent verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz betaalt bijzondere en langdurige ziektekosten. Bijvoorbeeld de opname in een verpleeghuis.
  • Op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) bent u verplicht zelf een basisverzekering voor ziektekosten af te sluiten. Hieruit worden onder andere medicijnen, een bezoek aan de huisarts en opname in het ziekenhuis vergoed. U kunt recht hebben op Zorgtoeslag.