Iedereen die voor een werkgever werkt, ziek wordt en na 2 jaar ziekte ten minste 35% arbeidsongeschikt is, heeft recht op WIA-uitkering. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Er zijn 2 WIA-uitkeringen: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering.

Kabinet Rutte III: arbeidsongeschikten sneller aan aan werk helpen

Het kabinet wil zich inzetten om mensen in de WIA sneller aan een baan te helpen. Zo krijgt een werkhervatter in de eerste 5 jaar geen toetsing of zijn verdienvermogen is gewijzigd. Dit is 1 van de maatregelen uit het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de Toekomst’.