Hoe hoog is de WIA-uitkering bij arbeidsongeschiktheid?

De hoogte van uw uitkering op grond van de WIA (WGA of IVA) hangt af van een aantal factoren. Bijvoorbeeld van uw inkomsten of mate van arbeidsongeschiktheid.

Meer informatie over de hoogte van de verschillende WIA-uitkeringen vindt u op de website van UWV. Daar vindt u ook handige rekenhulpen zodat u kunt zien hoe hoog uw totale inkomen per maand ongeveer is.

Ouderschapsverlof en hoogte WIA-uitkering

Tijdens ouderschapsverlof heeft u meestal minder inkomen. Dat heeft geen gevolgen voor een eventuele toekomstige WIA-uitkering.

Bepalend voor hoogte WGA-uitkering

De hoogte van de WGA-uitkering hangt in de loongerelateerde periode af van uw vroegere salaris en, als u werkt, van uw huidige salaris. Hoe meer u verdient, hoe hoger uw totale inkomen is. Er geldt wel een maximumdagloon.

Vakantiegeld WGA-uitkering

Met een WGA-uitkering bouwt u iedere maand 8% vakantietoeslag op.

Met WGA-uitkering onder het sociaal minimum

Valt uw inkomen met inbegrip van de WGA-uitkering lager uit dan het sociaal minimum dat voor u geldt? Dan kunt u bij uitkeringsinstantie UWV een toeslag aanvragen.

Hoogte IVA-uitkering

UWV berekent uw IVA-uitkering als volgt. Ga uit van het sv-loon dat u verdiende in het jaar voordat u ziek werd. Deel dit totale sv-loon door 261 (gemiddelde aantal werkdagen in een jaar). Vermenigvuldig dit bedrag vervolgens met 21,75 (gemiddeld aantal uitkeringsdagen per maand). Dit is uw WIA-maandloon. Met een IVA-uitkering is uw inkomen altijd minstens 75% van het WIA-maandloon.

Op de website van UWV staat meer informatie over de hoogte van de IVA-uitkering.

Kabinet Rutte III: arbeidsongeschikten sneller aan werk helpen

Het kabinet wil zich inzetten om mensen in de WIA sneller aan een baan te helpen. Zo krijgt een werkhervatter in de eerste 5 jaar geen toetsing of zijn verdienvermogen is gewijzigd. Dit is 1 van de maatregelen uit het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de Toekomst’.