Hoe hoog is de WIA-uitkering bij arbeidsongeschiktheid?

De hoogte van uw uitkering op grond van de WIA (WGA of IVA) hangt af van een aantal factoren. Bijvoorbeeld van uw inkomsten of mate van arbeidsongeschiktheid.

Meer informatie over de hoogte van de verschillende WIA-uitkeringen vindt u op de website van UWV. Daar vindt u ook handige rekenhulpen zodat u kunt zien hoe hoog uw totale inkomen per maand ongeveer is.

Ouderschapsverlof en hoogte WIA-uitkering

Tijdens ouderschapsverlof heeft u meestal minder inkomen. Dat heeft geen gevolgen voor een eventuele toekomstige WIA-uitkering.

WIA-uitkering: WGA of IVA

Er zijn 2 WIA-uitkeringen: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering. Welke WIA-uitkering u krijgt, hangt af van de vraag hoeveel u nog kunt werken. 

Bepalend voor hoogte WGA-uitkering

De hoogte van de WGA-uitkering hangt in de loongerelateerde periode af van uw vroegere salaris en, als u werkt, van uw huidige salaris. Hoe meer u verdient, hoe hoger uw totale inkomen is. Er geldt wel een maximumdagloon.

Vakantiegeld WGA-uitkering

Met een WGA-uitkering bouwt u iedere maand 8% vakantietoeslag op.

Mogelijk toeslag als inkomen lager is dan sociaal minimum

Ligt uw totale (gezins)inkomen onder het sociaal minimum, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een toeslag op uw uitkering. U vraagt de toeslag bij UWV aan.

Hoogte IVA-uitkering

UWV berekent uw IVA-uitkering als volgt. Ga uit van het sociale verzekeringsloon (sv-loon) dat u verdiende in het jaar voordat u ziek werd. Deel dit totale sv-loon door 261 (gemiddelde aantal werkdagen in een jaar). Vermenigvuldig dit bedrag vervolgens met 21,75 (gemiddeld aantal uitkeringsdagen per maand). Dit is uw WIA-maandloon. Met een IVA-uitkering is uw inkomen altijd minstens 75% van het WIA-maandloon.

Op de website van UWV staat meer informatie over de hoogte van de IVA-uitkering.