Documenten - Arbeidsongeschikt na ziekte (WIA)

104 documenten over Arbeidsongeschikt na ziekte (WIA)

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Wijziging van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten, het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen, en enkele andere besluiten in verband met het arbeidsvoorwaardenbedrag

Besluit wijziging van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten, het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen, en enkele ...

Besluit | 01-10-2020

Uitvoeringstoets UWV wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen

Uitvoeringstoets UWV wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen.

Publicatie | 01-10-2020

Wetsvoorstel en memorie van toelichting RIV toets UWV door arbeidsdeskundigen

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een ...

Kamerstuk: Voorstel van wet | 01-10-2020

Nader rapport wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen

Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde ...

Kamerstuk: Nader rapport | 01-10-2020

Kamerbrief voorhangprocedure Wijzigingsbesluit in verband met het arbeidsvoorwaardenbedrag

Minister Koolmees stuurt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten, het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-10-2020

Advies Afdeling Advisering Raad van State - RIV

Advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot wijziging van de Wet werk en inkomen ...

Kamerstuk: Advies Raad van State | 01-10-2020

Toets Adviescollege toetsing regeldruk wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen

Toets Adviescollege toetsing regeldruk wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen.

Publicatie | 01-10-2020

Kamervragen over bericht dat een camping 20.000 UWV-brieven heeft ontvangen voor onbekende Polen

Minister Koolmees beantwoordt Kamervragen over het bericht dat een camping 20.000 UWV-brieven heeft ontvangen voor onbekende ...

Kamerstuk: Kamervragen | 28-09-2020

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast. Dit komt doordat ...

Publicatie | 30-06-2020

Kamerbrief overleg aanpassing Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Minister Koolmees stuurt een brief aan de Tweede Kamer over reactie chriftelijk overleg aanpassing Schattingsbesluit ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-06-2020