Documenten - Arbeidsongeschikt na ziekte (WIA)

114 documenten over Arbeidsongeschikt na ziekte (WIA)

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Wijziging van het Schattingsbesluit i.v.m. vierde verlenging geldigheidsduur CBBS-functies

Wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de bijzondere omstandigheden door COVID-19 om de ...

Kamerstuk | 01-04-2022

Aanbiedingsbrief verlenging geldigheidsduur functies Claim Beoordelings- en Borgingssysteem (CBBS)

Minister Van Gennip (SZW) stuurt het ontwerpbesluit tot aanpassing van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten naar de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-04-2022

Antwoorden op Kamervragen over laatste stand van zaken van zorgmedewerkers met post-covidsyndroom

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over de laatste stand van zaken van zorgmedewerkers met ...

Kamerstuk: Kamervragen | 23-03-2022

Antwoorden op Kamervragen over uitkering zonder beoordeling UWV

Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over het artikel 'Het UWV werkt wachtlijsten op illegale wijze weg: uitkering ...

Kamerstuk: Kamervragen | 16-03-2022

Wat is het sociaal minimum en wat als mijn uitkering lager is?

Het sociaal minimum is het bedrag dat u ten minste nodig heeft om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien.

Vraag en antwoord

Wanneer kan ik een toeslag op mijn uitkering krijgen?

Als uw uitkering lager is dan het sociaal minimum, kunt u een toeslag aanvragen.

Vraag en antwoord

Hoe hoog is de toeslag op mijn uitkering?

De hoogte van de toeslag op uw uitkering is afhankelijk van uw situatie. UWV kijkt hierbij naar het totale gezinsinkomen.

Vraag en antwoord

Welke uitkeringsrechten en arbeidsrechten hebben werknemers op het Nederlands continentaal plat (NCP)?

Alle werknemers op het Nederlands continentaal plat (NCP) kunnen dezelfde uitkeringen krijgen en toeslagen aanvragen.

Vraag en antwoord

Kamerbrief dagloonsystematiek werknemersverzekeringen

Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de verdiepende gesprekken met UWV over de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-03-2022

Antwoorden op Kamervragen over arbeidsongeschikte mensen in de bijstand

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) beantwoordt vragen over arbeidsongeschikte mensen in de bijstand. ...

Kamerstuk: Kamervragen | 24-02-2022