Kan ik na de Brexit familieleden naar Nederland laten overkomen?

Tot en met 31 december 2020 geldt een overgangsperiode, waarin Brexit geen gevolgen heeft voor het laten overkomen van familieleden naar Nederland. Alle EU-afspraken en regels gelden dan nog voor het VK. De volgende gezinsherenigingsvoorwaarden gelden voor u.

Read this information in English.

De situatie na die datum kan anders zijn. Dat hangt af van de afspraken die het VK en de EU hierover maken. En of u onder het terugtrekkingsakkoord valt.

Na de overgangsperiode

U bent voor of op 31 december 2020 in Nederland gaan wonen

U valt onder het terugtrekkingsakkoord. Dit betekent dat uw familieleden naar Nederland kunnen overkomen onder de voorwaarden van het terugtrekkingsakkoord.

Dit betekent onder meer dat u uw partner en familieleden na de overgangsperiode ook naar NL kunt laten overkomen, als de relatie al bestond voor het einde van de overgangsperiode. Dit geldt ook voor kinderen geboren uit relaties die zijn ontstaan voor het einde van de overgangsperiode.

Afspraken voor VK-onderdanen die na de overgangsperiode naar NL zijn gekomen en familieleden willen laten overkomen

U valt niet onder het terugtrekkingsakkoord. Voor u en uw familieleden gelden de nationale regels om in Nederland te mogen wonen. Op de website van de IND vindt u meer informatie hierover.