Concurrentie en illegale arbeid buitenlandse werknemers

De komst van buitenlandse werknemers kan leiden tot oneerlijke concurrentie voor Nederlandse werknemers. Buitenlandse werknemers worden soms ook misbruikt of verrichten illegale arbeid. De overheid let hier scherp op.

Misbruik van buitenlandse werknemers

Een klein deel van de werkgevers maakt misbruik van buitenlandse werknemers. Voorbeelden van misbruik:

  • Buitenlandse werknemers krijgen een lager loon dan het wettelijk minimumloon.
  • Werkgevers houden zich niet aan de cao’s houden.
  • Werkgevers betalen geen premies voor werknemersverzekeringen.

Aansprakelijkheid misbruik buitenlandse werknemers

Huurt een bedrijf werknemers in via een niet-gecertificeerd uitzendbureau? Dan kan het bedrijf aansprakelijk worden gesteld als de uitzendkracht minder krijgt dan het minimumloon. De uitzendkracht kan achteraf alsnog aanvulling van zijn loon eisen tot het minimumloon. De Stichting Normering Arbeid (SNA) certificeert uitzendbureaus.

Tegengaan misbruik en fraude kennismigranten

Het kabinet neemt maatregelen tegen misbruik en fraude van de kennismigrantenregeling. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kan een aanvraag voor een verblijfsvergunning weigeren. Bijvoorbeeld als het salaris onevenredig hoog is voor de functie.

Aanpak illegale arbeid buitenlandse werknemers

Relatief veel buitenlandse werknemers werken illegaal in sectoren als de tuinbouw, horeca en bouw. Dit blijkt uit controles van de Nederlandse Arbeidsinspectie. In de strijd tegen illegale arbeid heeft de Rijksoverheid de boetes en de pakkans verhoogd. Daarnaast zijn de gerechtelijke procedures vereenvoudigd.

Hogere boetes illegale buitenlandse werknemers

Een particulier die een illegale buitenlandse werknemer in dienst neemt, loopt het risico op een boete van € 4.000. Een bedrijf dat een illegale buitenlandse werknemer in dienst neemt, loopt het risico op een boete van € 8.000.

Stelt de Nederlandse Arbeidsinspectie binnen 5 tot 10 jaar weer overtredingen vast? Dan kan de boete 2 of 3 keer zo hoog worden.

De Rijksoverheid heeft de boete voor bedrijven die herhaaldelijk de wet overtreden, fors verhoogd. Bij herhaalde overtreding kunnen bedrijven worden stilgelegd. Dit staat in de Wet ‘Aanscherping en handhaving SZW-wetgeving’. Ook kan UWV werkgevers vergunningen weigeren als hun bedrijven de wet blijven overtreden.

Meer handhaving en fraudebestrijding

Het kabinet wil € 50 miljoen per jaar vrijmaken voor handhaving door de Nederlandse Arbeidsinspectie. De Inspectie kan zo beter toezicht houden op het wettelijk minimumloon. Ook kan de Inspectie zo beter schijnconstructies, onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden en uitbuiting aanpakken.