Meldplicht buitenlandse werknemers: Checklist voor zelfstandigen

In deze checklist staan de noodzakelijke gegevens voor een melding in het online meldloket voor buitenlandse werknemers.