Ik ben een buitenlandse werkgever. Hoe meld ik de komst van buitenlandse werknemers?

Als buitenlandse werkgever moet u werkzaamheden en de komst van werknemers die tijdelijk in Nederland gaan werken, aanmelden in het Nederlandse online meldloket voor buitenlandse werknemers (postedworkers.nl). 

Wie moet de melding maken?

Zzp’ers in sommige sectoren en werkgevers uit de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland die tijdelijk in Nederland gaan werken. Zij melden ook met welke werknemers zij eventueel komen. Werknemers hoeven hun komst zelf niet te melden.

Wat moet ik melden?

In het online meldloket meldt u:

  • de identiteit van de melder;
  • uw bedrijfsgegevens;
  • de gegevens van de Nederlandse opdrachtgever;
  • de identiteit van werknemer(s) die tijdelijk in Nederland komen werken;
  • de gegevens van de contactpersoon;
  • de identiteit van de persoon die verantwoordelijk is voor de uitbetaling van het loon;
  • de verwachte duur van de werkzaamheden;
  • de sector waarin u in Nederland werkzaam zal zijn;
  • het adres van de werkplek;
  • de bijdrage voor socialezekerheidsregelingen.

Heeft u een opdracht in Nederland, maar weet u nog niet precies waar? Dan meldt u alvast wat u wel weet. Later kunt u de gegevens aanvullen. U moet de melding wel doen vóór aanvang van de werkzaamheden in Nederland.

Een melding aanpassen

U moet de melding bijwerken als de dienst tussentijds wijzigt. Bijvoorbeeld als een extra werknemer wordt gedetacheerd voor een eerder gemelde dienst of als de dienst langer duurt dan gepland. U kunt meldingen op elk moment aanpassen. De oorspronkelijke gegevens blijven wel bewaard. Zo blijft zichtbaar wat er oorspronkelijk is gemeld en wat er is aangepast. De opdrachtgever ontvangt een bericht wanneer de melding wordt aangepast, en moet de melding dan opnieuw controleren.

Wie kan een contactpersoon zijn en wat is zijn of haar rol?

Alleen natuurlijke personen kunnen contactpersoon zijn, dus geen administratiekantoor. Een natuurlijk persoon in dienst van een administratiekantoor kan wel contactpersoon zijn. Ook een gedetacheerde werknemer kan fungeren als contactpersoon, als hij gedurende de hele dienst in Nederland bereikbaar is voor de Nederlandse arbeidsinspectie. 

Een contactpersoon is het aanspreekpunt voor de buitenlandse werkgever of zelfstandige in Nederland. Deze persoon moet dus ook in Nederland zijn om vragen van de Nederlandse Arbeidsinspectie te beantwoorden over de detachering. Ook moet een contactpersoon bevoegd zijn om documenten omtrent detachering te verzenden en ontvangen.

Als een werknemer een dubbele nationaliteit heeft, welke geef ik dan op?

Het is aan werknemers zelf om hun nationaliteit te kiezen. Wilt u uw werknemer zonder tewerkstellingsvergunning in de EU laten werken? Dan moet uw werknemer wel de nationaliteit hebben van een van de EU-lidstaten.