Wanneer mag een kennismigrant in Nederland werken?

Een niet-Europese kennismigrant kan onder voorwaarden naar Nederland komen om te werken. Hij of zij moet bijvoorbeeld hoog opgeleid zijn. De werkgever moet een erkend referent zijn bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND behandelt dan de aanvraag om een kennismigrant naar Nederland te halen sneller.

Kennismigrant hoog opgeleid

Een kennismigrant is een hoog opgeleide immigrant. Bijvoorbeeld een (gast)docent, een (wetenschappelijk) onderzoeker of een arts in opleiding. 

Vrije toegang tot Nederland voor kennismigranten uit Europa

Komt de kennismigrant uit 1 van de volgende landen? Dan heeft hij of zij geen visum, verblijfsvergunning of werkvergunning nodig:

De kennismigrant heeft wel een geldig paspoort of een geldig identiteitsbewijs nodig.

Wel visum en verblijfsvergunning niet-Europese kennismigranten

Een kennismigrant van buiten bovenstaande landen heeft het volgende nodig om in Nederland te werken :

 • machtiging tot voorlopig verblijf (mvv), dit is een visum dat 90 dagen geldig is;
 • een verblijfsvergunning.

De werkgever vraagt de mvv en verblijfsvergunning aan bij de IND. Dit kan door middel van een aanvraag toegang en verblijf (tev).

Niet-Europese kennismigranten hebben referent nodig

Om naar Nederland te komen, heeft een niet-Europese kennismigrant een referent nodig die hem of haar naar Nederland haalt. De werkgever moet als referent door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn erkend. Erkend referent zijn heeft voordelen. De IND behandelt bijvoorbeeld aanvragen sneller. En de referent heeft minder bewijsstukken nodig.

Aanvraag erkenning referent

De werkgever vraagt de erkenning als referent aan bij IND. Dit kan met het formulier Aanvraag erkenning referent (pdf, 109 kB).

De IND heeft een openbaar register voor erkende referenten.

Salaris kennismigranten

Het salaris dat kennismigranten verdienen, ligt vast. De hoogte van de salarissen van kennismigranten staat op de site van de IND.

Meer mogelijkheden hoog opgeleide immigranten

Voor hoog opgeleide immigranten zijn er meer mogelijkheden om in Nederland of de EU te komen werken:

 • Europese blauwe kaart
  De Europese blauwe kaart is een gecombineerde verblijfs- en werkvergunning. Een voorwaarde is dat de immigrant een diploma heeft van een hogere opleiding van minimaal 3 jaar. De Europese blauwe kaart is 4 jaar geldig. Binnen die 4 jaar mag hij of zij in verschillende EU-landen werken. 
 • Onderzoeker volgens EU-richtlijn 2016/801
  Gaat een immigrant als onderzoeker bij een onderzoeksinstelling in Nederland aan de slag? Mogelijk kunt hij of zij de verblijfsvergunning Onderzoeker volgens EU-richtlijn (EU)2016/801 krijgen. Met deze verblijfsvergunning kan de immigrant ook tijdelijk in andere EU-landen onderzoek verrichten. Dit heet intra EU-mobiliteit.
 • Verblijfsvergunning 'zoekjaar hoogopgeleiden’
  Wil een immigrant na studie, promotie of onderzoek in Nederland werken? Dan vraagt hij of zij een verblijfsvergunning zoekjaar hoogopgeleiden aan. Daarmee krijgt de immigrant 1 jaar de tijd om een baan te vinden. Of een eigen bedrijf te starten in Nederland.