Wat betekent de meldingsplicht voor buitenlandse werknemers?

Sinds 1 maart 2020 moeten werkgevers uit andere EU-lidstaten hun werkzaamheden en de komst van werknemers die tijdelijk in Nederland gaan werken, vooraf melden. Dit doen zij via het Nederlandse online meldloket (postedworkers.nl).

Controleren melding buitenlandse werknemers

De opdrachtgever moet controleren of de buitenlandse werknemers zijn gemeld en of de melding klopt. Bij fouten moet de opdrachtgever dit aanpassen in het online meldloket (postedworkers.nl).

Voor wie geldt de meldingsplicht?

De meldingsplicht geldt voor zelfstandigen in sommige sectoren en werkgevers uit de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland die tijdelijk in Nederland gaan werken. Dit zijn:

  • zelfstandigen en werkgevers die met eigen personeel naar Nederland komen;
  • multinationale bedrijven die medewerkers detacheren naar een eigen vestiging in Nederland;
  • bureaus die uitzendkrachten in Nederland laten werken.

Waar vind ik de regelgeving over de meldingsplicht?

Op wetten.overheid.nl vindt u de regelgeving (informatie in het Nederlands). Deze staat in de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU (WagwEU) en het Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU.