Welke reisdocumenten moeten gedetacheerde werknemers uit het buitenland hebben?

Werknemers uit het buitenland die tijdelijk in Nederland komen werken moeten een geldig reisdocument hebben. Voor inwoners van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland volstaat een nationaal paspoort of een identiteitskaart. Werknemers van buiten de EU moeten voor het EER-land of Zwitserland een verblijfsvergunning en een tewerkstellingsvergunning hebben.