De raad en burgerparticipatie

De sleutel voor de verdere verdieping en versterking van burgerparticipatie ligt zonder twijfel bij de raad. Als volksvertegenwoordiging vormt de gemeenteraad het scharnierpunt tussen de burgers en de gemeente. Mede door de dualisering lijkt de rol van de raad bij burgerparticipatie langzaam te veranderen. Dit werd goed zichtbaar in de uitwisseling tussen griffiers in de proeftuin van het programma van Binnenlandse Zaken en de VNG “In Actie met Burgers!”. Aan de begeleiders van deze proeftuin van bureau De Beuk hebben we gevraagd om in kaart te brengen welke vernieuwende praktijken er op dit gebied zichtbaar zijn, welke nieuwe rollen de gemeenteraad vervult bij burgerparticipatie.

De raad en burgerparticipatie (PDF | 78 pagina's | 1,0 MB)