Wanneer kan ik calamiteitenverlof of kort verzuimverlof opnemen?

Moet u vrij nemen om een dringend privéprobleem op te lossen, dan kunt u calamiteitenverlof of kort verzuimverlof opnemen. Het moet dan gaan om zeer bijzondere persoonlijke of onverwachte situaties. U meldt het verlof bij uw werkgever. Uw salaris loopt door tijdens het verlof. In uw cao kunnen afwijkende regels staan.

Wanneer calamiteitenverlof of kort verzuimverlof

In de volgende gevallen heeft u recht op calamiteiten- of kort verzuimverlof:

  • als u door een situatie van overmacht meteen vrij moet nemen;
  • als u een wettelijke of door de overheid gedwongen regel alleen kan uitvoeren als u vrij neemt;
  • als u door bijzondere persoonlijke situaties vrij moet nemen.

Voorbeelden van situaties waarin u recht heeft op verlof:

  • u moet uw kind van school halen dat opeens ziek is;
  • uw partner moet bevallen;
  • uw waterleiding is gesprongen en u moet meteen een loodgieter regelen;
  • een direct familielid overlijdt. Het familielid is een bloedverwant van u, uw echtgenoot of uw geregistreerd partner in de rechte lijn of in de tweede graad van de zijlijn;
  • u kunt alleen onder werktijd stemmen;
  • u moet naar de dokter en dit kan alleen onder werktijd. Of u moet iemand uit uw naaste omgeving naar de dokter begeleiden.

Verlof melden bij werkgever

U meldt het calamiteiten- of kort verzuimverlof zo snel mogelijk bij uw werkgever. Daarbij geeft u aan hoe lang u verwacht dat het verlof gaat duren. Uw werkgever mag een redelijk verzoek voor calamiteiten- of kort verzuimverlof niet weigeren.

Uw werkgever mag u achteraf vragen om aan te tonen dat het verlof nodig was.

Andere afspraken in cao

In uw cao kunnen andere afspraken staan over calamiteiten- of kort verzuimverlof. Deze afspraken kunnen ook in een regeling van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging staan. Als dat zo is, gelden deze afspraken.