Wanneer kan ik calamiteitenverlof of kort verzuimverlof opnemen?

Moet u vrij nemen om een dringend privéprobleem op te lossen, dan kunt u calamiteitenverlof of kort verzuimverlof opnemen. Het moet dan gaan om zeer bijzondere persoonlijke of onverwachte situaties. U meldt het verlof bij uw werkgever. Uw salaris loopt door tijdens het verlof. In uw cao kunnen afwijkende regels staan.

Lees meer over corona en (calamiteiten)verlof.

Wanneer calamiteitenverlof of kort verzuimverlof

In de volgende gevallen heeft u recht op calamiteiten- of kort verzuimverlof:

  • als u door een situatie van overmacht meteen vrij moet nemen;
  • als u een wettelijke of door de overheid gedwongen regel alleen kan uitvoeren als u vrij neemt;
  • als u door bijzondere persoonlijke situaties vrij moet nemen.

Voorbeelden van situaties waarin u recht heeft op verlof:

  • u moet uw kind van school halen dat opeens ziek is;
  • uw partner moet bevallen;
  • uw waterleiding is gesprongen en u moet meteen een loodgieter regelen;
  • een direct familielid overlijdt. Het familielid is een bloedverwant van u, uw echtgenoot of uw geregistreerd partner in de rechte lijn of in de tweede graad van de zijlijn;
  • u kunt alleen onder werktijd stemmen;
  • u moet naar de dokter en dit kan alleen onder werktijd. Of u moet iemand uit uw naaste omgeving naar de dokter begeleiden.

Verlof melden bij werkgever

U meldt het calamiteiten- of kort verzuimverlof zo snel mogelijk bij uw werkgever. Daarbij geeft u aan hoe lang u verwacht dat het verlof gaat duren. Uw werkgever mag een redelijk verzoek voor calamiteiten- of kort verzuimverlof niet weigeren.

Uw werkgever mag u achteraf vragen om aan te tonen dat het verlof nodig was.

Andere afspraken in cao

In uw cao kunnen andere afspraken staan over calamiteiten- of kort verzuimverlof. Deze afspraken kunnen ook in een regeling van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging staan. Als dat zo is, gelden deze afspraken.