Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2013

De Jaarevaluatie beperkte zich voorheen tot de verantwoording over campagnes met zendtijd van de Rijksoverheid. Dit jaar is voor het eerst over alle campagnes van de Rijksoverheid met een mediabudget van € 150.000,- of meer gerapporteerd, ongeacht of ze gebruik maken van zendtijd op televisie en radio.

Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2013 (PDF | 117 pagina's | 5,6 MB)

Tot 2012 beperkte de Jaarevaluatie zich uitsluitend tot campagnes die gebruik maken van televisiezendtijd. Sinds 2013 wordt ook gerapporteerd over andere voorlichtingscampagnes van de Rijksoverheid. Voor campagnes met zendtijd Rijksoverheid of een mediabudget van € 500.000 of meer geeft de Jaarevaluatie informatie over doel, mediabestedingen, communicatieve werking en effecten op kennis, houding en gedrag. Voor campagnes zonder zendtijd Rijksoverheid maar met een mediabudget van € 150.000 of meer wordt inzicht gegeven in doel, mediabestedingen en de communicatieve werking (het bereik, de waardering en boodschapoverdracht) in vergelijking tot andere campagnes.