De Rijksoverheid voert campagnes om burgers te informeren of om een beroep op hen te doen. Een voorbeeld van zo'n campagne is 'Een leven redden. Je hebt het in je'. Hierin moedigt de Rijksoverheid mensen aan om met elkaar over orgaandonatie te praten en zich te registreren als orgaandonor.

Dit dossier bevat achtergrondinformatie over campagnes van de Rijksoverheid en televisie- en radiospots. Verder worden de lopende- en de afgelopen campagnes beschreven.