Hoofddoel van de overheidscommunicatie is te voldoen aan het recht van de burger op informatie van de overheid. Hierdoor kunnen burgers het beleid van de overheid beoordelen en beïnvloeden. Deze informatieplicht is vastgelegd in de Grondwet en de Wet Openbaarheid van bestuur (WOB). 

De minister-president is verantwoordelijk voor het algemeen communicatiebeleid van de Rijksoverheid. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) zorgt voor de coördinatie van het beleid.