Organisatie van overheidscommunicatie

Bij het maken, uitvoeren en beoordelen van het communicatiebeleid van de Rijksoverheid zijn verschillende organisaties betrokken. Dat zijn onder andere de Rijksvoorlichtingsdienst, de directies Communicatie van de ministeries, de Voorlichtingsraad, de Dienst Publiek en Communicatie en verschillende expertisecentra.

Taken van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD)

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) coördineert het algemeen communicatiebeleid van de Rijksoverheid. De RVD heeft daarnaast de volgende taken:

 • de woordvoering van de minister-president en het kabinet;
 • de voorlichting over het algemeen regeringsbeleid, de minister-president en het ministerie van Algemene Zaken;
 • de voorlichting over en woordvoering van de leden van het Koninklijk Huis.

De RVD voert alle taken uit in opdracht van de minister-president. De minister-president is namelijk politiek verantwoordelijk voor het algemeen communicatiebeleid. 

Directies Communicatie ministeries

Alle ministeries hebben een centrale directie Communicatie of Voorlichting. De belangrijkste taken van deze directies zijn:

 • woordvoering/persvoorlichting;
 • communicatieadvies;
 • publieksonderzoek;
 • coördineren van de communicatie van het ministerie.

De Voorlichtingsraad

De Voorlichtingsraad (VoRa) is een ambtelijke adviesraad en het belangrijkste overleg over communicatie van de Rijksoverheid. De leden zijn de directeuren communicatie van de ministeries. De voorzitter is de directeur-generaal van de Rijksvoorlichtingsdienst.

De VoRa heeft onder meer de volgende taken:

 • mede formuleren van regels en richtlijnen voor overheidscommunicatie;
 • ontwikkelen van het algemeen communicatiebeleid van de Rijksoverheid en hierover adviseren aan de ministerraad.

Dienst Publiek en Communicatie (DPC)

De Dienst Publiek en Communicatie (DPC) van het ministerie van Algemene Zaken helpt de Rijksoverheid bij communicatie met burgers. Communicatieadviseurs, redacteuren, campagnemanagers en onderzoekers zorgen er samen met ministeries voor dat de Rijksoverheid zo goed mogelijk communiceert.

Informatie Rijksoverheid

Informatie Rijksoverheid beantwoordt publieksvragen die gesteld worden aan ministeries. Op de website www.rijksoverheid.nl zijn antwoorden te vinden op veelgestelde vragen. Ook kunnen burgers hun vraag telefonisch, per email, X (voorheen Twitter) of WhatsApp stellen. Informatie Rijksoverheid is onderdeel van DPC.

Expertisecentra communicatie Rijksoverheid

 • Nationaal Crisiscentrum
  Het Nationaal Crisiscentrum (NCC) coördineert publieksinformatie tijdens nationale rampen en crises. Het NCC is 24 uur per dag bereikbaar.
 • Organisatie & Personeel Rijk 
  Organisatie & Personeel Rijk (O&P Rijk) verzorgt de communicatie van de Rijksoverheid als werkgever. En de website WerkenvoorNederland, met een centrale vacaturebank.