Organisatie van overheidscommunicatie

Bij het maken, uitvoeren en beoordelen van het communicatiebeleid van de Rijksoverheid zijn verschillende organisaties betrokken. Dat zijn onder andere de Rijksvoorlichtingsdienst, de directies Communicatie van de ministeries, de Voorlichtingsraad, de Dienst Publiek en Communicatie en verschillende expertisecentra.

Minister-president en Rijksvoorlichtingsdienst (RVD)

De minister-president is verantwoordelijk voor het algemeen communicatiebeleid van de Rijksoverheid. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) zorgt voor de coördinatie van het beleid. En voert een deel van dat beleid uit.

Ook verzorgt de RVD:

 • de woordvoering van de minister-president en het kabinet;
 • de voorlichting over het algemeen regeringsbeleid, de minister-president en het ministerie van Algemene Zaken;
 • de voorlichting over en woordvoering van de leden van het Koninklijk Huis.

Directies Communicatie ministeries

Alle ministeries hebben een centrale directie Communicatie of Voorlichting. De belangrijkste taken van deze directies zijn:

 • woordvoering/persvoorlichting;
 • communicatieadvies;
 • publieksonderzoek;
 • coördineren van de communicatie van het ministerie.

De Voorlichtingsraad

De Voorlichtingsraad (VoRa) Voorlichtingsraad (VoRa) is een ambtelijke adviesraad en het belangrijkste interdepartementale overlegorgaan over overheidscommunicatie. Leden zijn de directeuren communicatie van de ministeries. Voorzitter is de directeur-generaal van de Rijksvoorlichtingsdienst.

De VoRa heeft onder meer de volgende taken:

 • medeformuleren van regels en richtlijnen voor overheidscommunicatie;
 • ontwikkelen van het algemeen communicatiebeleid van de Rijksoverheid  en hierover adviseren aan de ministerraad.

Dienst Publiek en Communicatie (DPC)

De Dienst Publiek en Communicatie (DPC) van het ministerie van Algemene Zaken helpt de Rijksoverheid bij communicatie met burgers. Communicatieadviseurs, mediaspecialisten, redacteuren, campagnemanagers en -onderzoekers zorgen er samen met de ministeries voor dat de Rijksoverheid zo goed mogelijk communiceert.

Informatie Rijksoverheid is onderdeel van DPC. Informatie Rijksoverheid beantwoordt publieksvragen die gesteld worden aan ministeries. Op de website www.rijksoverheid.nl zijn antwoorden te vinden op veelgestelde vragen. Ook kunnen burgers hun vraag telefonisch, per email, Twitter of WhatsApp stellen. Zie voor meer informatie de pagina met contactgegevens van Informatie Rijksoverheid.

Expertisecentra

 • Nationaal Crisiscentrum
  Het Nationaal Crisiscentrum (NCC) coördineert publieksinformatie tijdens nationale rampen en crises. Het NCC is 24 uur per dag bemenst.
 • Expertisecentrum Organisatie & Personeel
  Het Expertisecentrum Organisatie & Personeel (UBR|EC O&P) verzorgt de communicatie van de Rijksoverheid als werkgever. Een voorbeeld is de campagne 'Werken voor Nederland' en de website WerkenvoorNederland, met een centrale vacaturebank.