Dienst Publiek en Communicatie

De Dienst Publiek en Communicatie (DPC) adviseert en ondersteunt alle departementen in hun communicatie met de samenleving. DPC zorgt daarnaast voor publieksinformatie van de Rijksoverheid en deelt kennis met vakgenoten binnen de overheid. Daarmee draagt DPC bij aan overheidscommunicatie die aansluit bij wat mensen beweegt.

DPC is een agentschap van het ministerie van Algemene Zaken (AZ). Wat dat is, lees je in de uitleg onderaan deze pagina. Een belangrijke opdrachtgever van DPC is de Voorlichtingsraad (VoRa), bestaande uit de directeuren Communicatie van de Rijksoverheid. Deze directeuren bepalen samen het rijksbrede communicatiebeleid en DPC voert het beleid uit.

Bij DPC werken communicatieprofessionals met verschillende kennisgebieden. Van media-adviseurs, online specialisten en campagnemanagers tot kennisadviseurs, redacteuren, contentadviseurs, onderzoekers en adviseurs publieksvoorlichting.

Directie

  • Directeur: Kristel Dirkx 
  • Plaatsvervangend directeur: Ronald van Oosteroom

DPC biedt de volgende communicatiediensten:

Academie voor Overheidscommunicatie

De Academie voor Overheidscommunicatie is het opleidings-, kennis- en expertisecentrum op het gebied van communicatie voor de (Rijks)overheid. De Academie biedt een uitgebreid aanbod van opleidingen en organiseert kennisdeling en netvorming, bijvoorbeeld in de vorm van interdepartementale kennisnetwerken. Ook adviseert en ondersteunt de Academie de Voorlichtingsraad bij het verder professionaliseren van de communicatiediscipline.

Beeldcentrum Rijksoverheid

Het Beeldcentrum Rijksoverheid biedt advies over visuele communicatie. Van (rijks)huisstijl tot beeldtaal, van digitoegankelijkheid tot AVG en van grafische vormgeving tot video. Het Beeldcentrum denk mee over de best mogelijke vorm voor een communicatieboodschap en verzorgt workshops op maat om de Rijksoverheid te voorzien van de laatste beeldkennis.

Campagnemanagement

Campagnemanagement adviseert en coördineert voor de grote campagnes van de Rijksoverheid. Campagnemanagement kan het hele traject van de ontwikkeling van een campagne begeleiden: van de planning tot de beoordeling achteraf. Of advies geven wanneer een ministerie zelf de begeleiding op zich neemt. Ook verzorgt Campagnemanagement het contractmanagement voor campagnes. Een speciaal gedragsteam, samen met experts van Communicatieonderzoek, werkt met ministeries aan communicatie die bijdraagt aan gedragsverandering. Denk aan een gezondere levensstijl of een lagere energierekening.

Communicatiecapaciteit

Binnen de Rijksoverheid is regelmatig behoefte aan tijdelijke inzet van communicatieprofessionals. Communicatiecapaciteit helpt rijkscollega’s om de juiste kandidaat of het juiste bureau te vinden voor uiteenlopende communicatieklussen. Bijvoorbeeld communicatie-advies of webredactie. Hiervoor beheert Communicatiecapaciteit verschillende communicatiepools met starters, ervaren communicatieprofessionals en drie raamovereenkomsten voor externe inhuur. Communicatiecapaciteit helpt bij de formulering van de opdracht en verzorgt de matching.

Communicatieonderzoek

Communicatieonderzoek adviseert departementen over inzet, aanpak en gebruik van diverse soorten communicatieonderzoek, gebruikersonderzoek of media-analyse. Daarnaast voeren de onderzoekers zelf onderzoek uit naar trends en naar de effectiviteit van de campagnes van de Rijksoverheid.

Online advies

Online advies biedt de ministeries en andere organisaties binnen het Rijk online diensten en producten. Van websites, online magazines en maatwerkapplicaties tot e-mailnieuwsbrieven, statistieken en webarchivering. Ook adviseert Online advies over de inzet van online media bij landelijke campagnes.

Redactie & Vraagbeantwoording

Redactie & Vraagbeantwoording maakt, redigeert en beheert content (tekst en beeld) voor verschillende online communicatiekanalen en doelgroepen van de Rijksoverheid. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor het 1400-nummer, waar burgers vragen kunnen stellen aan de Rijksoverheid. Tot slot adviseert de Redactie ministeries en andere rijksonderdelen over hoe zij informatie optimaal kunnen aanbieden via bijvoorbeeld Rijksoverheid.nl en Government.nl.

Rijksportaal

Rijksportaal is het rijksbrede intranet voor rijksambtenaren bij alle ministeries. DPC maakt rijksbreed nieuws, verzorgt de coördinatie tussen redacties, begeleidt de doorontwikkeling van het Rijksportaal en adviseert over goed gebruik.

Specialistisch Inkoopcentrum Communicatie

DPC is één van de inkoopcentra van de Rijksoverheid met een specialisatie op het gebied van Communicatie. Dit betekent onder meer dat DPC raamcontracten sluit voor communicatiediensten waar veel organisaties binnen het Rijk behoefte aan hebben. Er zijn overeenkomsten voor onder andere:

  • communicatieonderzoek
  • fotografie
  • audiovisuele producties
  • campagnes
  • mediadiensten
  • inhuur webredacteuren en uitbesteding webredactie
  • inhuur communicatieprofessionals

Bedrijven die geïnteresseerd zijn kunnen de website met aanbestedingen van het Rijk in de gaten houden voor nieuwe aanbestedingen.

DPC adviseert ook over mediastrategieën en is verantwoordelijk voor alle media-inkoop van de Rijksoverheid. Van advertenties in kranten tot spotjes op radio en tv, en de bijbehorende administratie. De gezamenlijke inkoop van media-inzet bespaart kosten.

DPC als agentschap

DPC heeft als agentschap een eigen plek in de begroting en de financiële verantwoording van het ministerie van AZ. De Regeling agentschappen schrijft voor dat elk agentschap tenminste eens in de 5 jaar wordt doorgelicht. De doorlichting heeft als algemene doelstelling: "Het geven van inzicht in het functioneren van het agentschap Dienst Publiek en Communicatie (DPC) in het licht van de Regeling agentschappen op de gebieden governance, financieel beheer, doelmatigheid en bekostiging". Op deze pagina vindt u de doorlichtingsrapporten van 2020 en In 2015.