Contentsamenwerkingen Rijksoverheid en media

De Rijksoverheid werkt soms samen met een tijdschrift, krant of influencer bij het maken van bijvoorbeeld een artikel, een social media-post of een podcast. Op deze pagina vindt u een overzicht van alle contentsamenwerkingen tussen Rijksoverheid en mediapartners in 2023 en 2024.

Waarom samenwerking met mediapartners

De Rijksoverheid wil haar beleid onder de aandacht brengen bij een zo breed mogelijk publiek. Maar het is vaak lastig om alle mensen te bereiken met de inzet van traditionele media. Daarom werkt de Rijksoverheid soms samen met mediapartners, zoals kranten, tijdschriften, podcasts of influencers. Zij kunnen vaak specifieke doelgroepen, zoals jongeren, beter bereiken. Daarnaast bieden deze samenwerkingen meer ruimte en tijd om complexe onderwerpen uit te leggen, dan een voorlichtingsspot van 28 seconden. De mediapartners ontvangen een bijdrage om een beleidsonderwerp of campagne onder de aandacht te brengen. Dit kan geld zijn, maar het kan ook gaan om de levering van figuranten of het beschikbaar stellen van faciliteiten.

Transparantie over contentsamenwerking

Bij al deze samenwerkingen moet duidelijk zijn dat de Rijksoverheid de (mede)afzender is en aan de productie heeft bijgedragen. De reden hiervoor: transparantie vergroten en verkapte overheidsbeïnvloeding voorkomen. 

Meer informatie over (de voorwaarden voor) contentsamenwerkingen staat op CommunicatieRijk.nl. 

Overzicht contentsamenwerkingen in 2023 en 2024

Overzicht van alle contentsamenwerkingen die de Rijksoverheid sinds 1 maart 2023 is aangegaan: 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Ministerie van Financiën

Belastingdienst

Dienst Toeslagen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)