Documenten - Overheidscommunicatie

110 documenten over Overheidscommunicatie

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Beantwoording Kamervraag over online advertenties Rijksoverheid

Minister-president Rutte beantwoordt de vraag van het Kamerlid Ellemeet (GroenLinks) of de Rijksoverheid gebruik maakt van een...

Kamerstuk: Kamervragen | 12-07-2017

Voorlichtingsraad Jaarprogramma 2017

Dit jaarprogramma beschrijft de zeven prioriteiten van de Voorlichtingsraad (VoRa) in 2017: Advisering nieuw kabinet;...

Jaarplan | 19-04-2017

Uitgangspunten overheidscommunicatie

De overheidscommunicatie kent een aantal principiële uitgangspunten. Deze zijn tot stand gekomen door de inbreng van diverse...

Richtlijn | 11-04-2017

Factsheet inhuur communicatieprofessionals via de Communicatiepool en detacheringsbureaus

In deze publicatie vindt u informatie over de inhuur van een tijdelijke communicatieprofessional door de Rijksoverheid. Dit kan...

Brochure | 01-08-2016

Kamerbrief over Europese ontwerprichtlijn toegankelijkheid overheidswebsites

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de ontwerprichtlijn toegankelijkheid overheidswebsites.

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-05-2016

Wajong in Nederlandse Gebarentaal (NGT)

Video | 21-04-2016

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Nederlandse Gebarentaal (NGT)

Video | 21-04-2016

Tolkvoorziening in Nederlandse Gebarentaal (NGT)

Video | 21-04-2016

Wob besluit inzake postregistratie

De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 15 oktober 2015 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet...

Wob-verzoek | 15-10-2015

Bijlagen bij besluit Wob-verzoek over TV-commercial Belastingdienstcampagne IB-aangifte 2014

Openbaar gemaakte documenten naar aanleiding van een Wob-verzoek over de productie van een TV-commercial in het kader van de...

Publicatie | 10-09-2015