Jaarevaluatie campagnes

De Rijksoverheid voert campagnes zodat burgers weten wat het beleid van de overheid is. Deze campagne kosten geld. De Rijksoverheid laat elk jaar aan de Tweede Kamer zien aan welke campagnes €150.000 of meer is uitgegeven. 

De overheid maakt beleid. En wil met dat beleid doelen halen. De overheid kan die doelen halen met subsidies, regels en handhaving. Campagnes helpen ook bij het halen van doelen.

Jaarevaluaties