Jaarevaluatie campagnes

Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd over door de Rijksoverheid gevoerde campagnes met een mediabudget van € 150.000,- of meer.

Campagnes dragen samen met instrumenten zoals subsidies, regelgeving en handhaving bij aan het behalen van beleidsdoelstellingen. Campagnes zijn erop gericht om burgers te informeren en/of gewenst gedrag te stimuleren. De manier waarop dit gebeurt verschilt per campagne.

Jaarevaluaties