Jaarevaluatie campagnes 2018

Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd over door de Rijksoverheid gevoerde campagnes met een mediabudget van € 150.000,- of meer.

Jaarevaluatie 2018

Deze infographic biedt een overzicht van de belangrijkste bevindingen over mediabestedingen en communicatieve werking van campagnes in 2018.

Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2018

Achtergronden Jaarevaluatie 2018

De Rijksoverheid voert campagnes om burgers te informeren of gewenst gedrag aan te moedigen. Campagnes dragen samen met andere instrumenten zoals subsidies, wetten en handhaving bij aan het behalen van beleidsdoelstellingen.

In deze Jaarevaluatie maken we onderscheid tussen:

 • campagnes waarbij televisiespots worden ingezet;
 • campagnes zonder televisiespots.
In 2018 waren er zestien campagnes met televisiespots en zeven campagnes zonder televisiespots.

Aantal campagnes in 2014-2018
Campagnes met televisiespots Campagnes zonder televisiespots
2014 14 13
2015 15 11
2016 15 12
2017 15 7
2018 16 7

Deze grafiek geeft het aantal campagnes met en zonder televisiespots per jaar weer. Bijna alle televisiespots worden uitgezonden in ‘zendtijd Rijksoverheid’. Dit zijn boodschappen met het herkenbare intro en extro van de Rijksoverheid. Daarmee is duidelijk dat het om een campagne van de Rijksoverheid gaat. De Rijksoverheid koopt deze zendtijd in tegen voordelige tarieven.

Onderwerpen van campagnes in 2018 (per ministerie)
Met televisiespots Zonder televisiespots

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Energie besparen doe je nu
Gemeenteraadsverkiezingen

Financiën
Aangifte 2017
Douane Reizigers

Infrastructuur en Waterstaat
Aandacht in het verkeer
Bob
vanAnaarBeter

Justitie en Veiligheid
NL-Alert
Preventie

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
4 en 5 mei
Eén tegen eenzaamheid
Ik zorg
NIX18
Orgaandonatie
Rookvrij opgroeien
Signalen bij depressie (Hey!)

Algemene Zaken
Informatie websites Rijksoverheid.nl en Government.nl

Buitenlandse Zaken
Overal dichtbij

Financiën
Startende ondernemers

Infrastructuur en Waterstaat
Band op spanning

Justitie en Veiligheid
Nieuwe privacywetgeving

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Studeer met een plan

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Zorgverzekeringen


Voor boodschappen aan een breed publiek zet de Rijksoverheid televisiespots in. Van de zestien campagnes met televisiespots waren er zeven bedoeld voor een breed publiek van 18 jaar en ouder. De andere negen campagnes waren gericht op een grote groep mensen hierbinnen, bijvoorbeeld belastingplichtigen.

Sommige campagnes bestaan uit verschillende deelcampagnes. Deze campagnes gaan over meerdere onderwerpen. Bijvoorbeeld de campagne ‘Preventie’. Deze gaat over woninginbraak, veilig internetten (cybercrime) en het beschermen van je spullen tegen diefstal (‘boefproof’). Campagnes over één onderwerp bestaan soms ook uit verschillende deelcampagnes. Vaak om de doelgroep op meer momenten te informeren. Zo informeert de campagne ‘vanAnaarBeter’ gedurende het hele jaar over wegwerkzaamheden.

Campagnes zonder televisiespots zijn vaak bedoeld voor kleinere groepen in de samenleving. Bijvoorbeeld de campagne ‘Studeer met een plan’ voor scholieren en mbo-studenten. En de campagne ‘Startende ondernemers’ van de Belastingdienst voor mensen die in de afgelopen drie jaar een bedrijf zijn begonnen.

Bronnen

Voor de verantwoording over campagnes met een mediabudget hoger dan € 150.000,- inclusief btw, gebruiken we verschillende bronnen. De informatie over mediabestedingen komt van mediabureau Initiative en DPC (Dienst Publiek en Communicatie van het ministerie van Algemene Zaken). Kantar Public heeft de campagne-effectonderzoeken uitgevoerd. Daarmee meten we de communicatieve werking:

 • de mate waarin de doelgroep campagnes herkent;
 • de mate waarin de doelgroep zich campagnes herinnert;
 • hoe de doelgroep de campagne waardeert;
 • of de boodschap is overgekomen.
 • Communicatieve werking:Herkenning

  In het kort

  Vergeleken met 2017 stijgt de herkenning van campagnes met televisiespots licht (van 75% naar 77%). De herkenning van campagnes zonder televisiespots is 47%. We kunnen geen goede vergelijking met eerdere jaren maken, omdat dit gemiddelde gebaseerd is op een klein aantal campagnes.

  Gemiddelde herkenning in 2014-2018 Campagnes met televisiespots
  Campagnes met televisiespots Aantal campagnes
  2014 84% 14
  2015 86% 15
  2016 82% 15
  2017 75% 14
  2018 77% 16
  Gemiddelde herkenning in 2014-2018 Campagnes zonder televisiespots
  Campagnes zonder televisiespots Aantal campagnes
  2014 51% 13
  2015 54% 11
  2016 48% 12
  2017 60% 4
  2018 47% 6

  Deze grafiek geeft per jaar weer welk deel van de doelgroep ten minste één van de campagne-uitingen heeft gezien of gehoord. Het gaat om mensen die zeggen dat ze een uiting zeker of misschien herkennen. De n in de grafiek staat voor het aantal campagnes in dat jaar.

  Televisiespots dragen het meest bij aan de herkenning van campagnes. Gemiddeld herkent 63% van de doelgroep de televisiespots. Dit is lager dan vorig jaar (67%). Ook de andere media die voor deze campagnes zijn ingezet herkent men minder vaak. Alleen de herkenning van online display (banners en posts op internet) stijgt.

  Voor campagnes zonder televisiespots dragen radiospots het meest bij aan de herkenning. Gemiddeld herkent 37% van de doelgroep de radiospots van campagnes.

  Gemiddelde herkenning per mediumtype in 2018
  Campagnes met televisiespots/th> Campagnes zonder televisiespots
  Televisie 63% (n=16)
  Radio 41% (n=14) 37% (n=5)
  Online display 22% (n=11) 17% (n=4)
  Online video 23% (n=8) 25% (n=3)
  Buitenreclame 22% (n=5) 34% (n=1)

  Deze grafiek geeft weer welk deel van de doelgroep de campagnes van de Rijksoverheid heeft gezien of gehoord via de verschillende mediatypes. De n in de grafiek geeft weer voor hoeveel campagnes elk mediumtype is ingezet.

  Herkenning per campagne met televisiespots in 2018
  Campagne met televisiespots
  Bob 89%
  NIX18 89%
  Rookvrij opgroeien 88%
  Aangifte 87%
  Douane Reizigers 86%
  4 en 5 mei 82%
  Preventie woninginbraak 82%
  Eén tegen eenzaamheid 81%
  vanAnaarBeter 80%
  Aandacht in het verkeer 80%
  Energie besparen doe je nu 70%
  Ik zorg 66%
  Gemeenteraadsverkiezingen 66%
  NL Alert 65%
  Signalen bij depressie 64%
  Orgaandonatie 54%
  Herkenning per campagne zonder televisiespots in 2018
  Campagne zonder televisiespots
  Bandenspanning 58%
  Overal dichtbij 55%
  Zorverzekeringen 51%
  Nieuwe privacywetgeving 50%
  Studeer met een plan 39%
  Startende ondernemers 28%

  Deze grafieken geven per campagne weer welk deel van de doelgroep de campagne herkent. De benchmark is het gemiddelde aandeel van de doelgroep dat campagnes van de Rijksoverheid herkent. Dit gemiddelde baseren we op de gegevens van de laatste vier jaar.

  Communicatieve werking: Herinnering

  In het kort

  Gemiddeld 43% van de doelgroep kan zich de campagnes met televisiespots herinneren. Campagnes zonder televisiespots worden door 23% van de doelgroep herinnerd. Zowel voor campagnes met, als zonder televisiespots blijft dit stabiel vergeleken met de jaren ervoor.

  Gemiddelde herinnering in 2014-2018
  Campagnes met televisiespots Aantal campagnes
  2014 48% 14
  2015 49% 15
  2016 44% 15
  2017 43% 14
  2018 43% 16
  Gemiddelde herinnering in 2014-2018
  Campagnes zonder televisiespots Aantal campagnes
  2014 21% 13
  2015 22% 11
  2016 21% 12
  2017 24% 4
  2018 23% 6

  Deze grafiek geeft per jaar weer welk deel van de doelgroep zich de campagnes kan herinneren. Voor herinnering is een actievere vorm van informatieverwerking nodig dan voor herkenning. De n in de grafiek staat voor het aantal campagnes in dat jaar.

  Herinnering per campagne met televisiespots in 2018
  Campagne met televisiespots
  Rookvrij opgroeien 72%
  Aandacht in het verkeer 63%
  Preventie woninginbraak 60%
  NIX18 57%
  Aangifte 57%
  4 en 5 mei 54%
  Gemeenteraadsverkiezingen 54%
  Douane Reizigers 52%
  Eén tegen eenzaamheid 37%
  Signalen bij depressie 37%
  Bob 32%
  NL Alert 29%
  vanAnaarBeter 28%
  Energie besparen doe je nu 23%
  Orgaandonatie 17%
  Ik zorg 12%
  Herinnering per campagne zonder televisiespots in 2018
  Campagne zonder televisiespots
  Bandenspanning 41%
  Nieuwe privacywetgeving 35%
  Overal Dichtbij 25%
  Zorgverzekeringen 16%
  Studeer met een plan 11%
  Startende ondernemers 8%

  Deze grafieken geven per campagne weer welk deel van de doelgroep zich de campagne herinnert. De benchmark is het gemiddelde aandeel van de doelgroep dat zich campagnes van de Rijksoverheid kan herinneren. Dit gemiddelde baseren we op de gegevens van de laatste vier jaar.

  Communicatieve werking Waardering

  In het kort

  Doelgroepen geven campagnes met televisiespots gemiddeld een 7,2 als rapportcijfer. Dit is iets lager dan vorig jaar, maar geen grote afwijking ten opzichte van de jaren ervoor. De campagnes zonder televisiespots krijgen gemiddeld een 6,9.

  Gemiddelde waardering campagnes in 2014-2018
  Campagnes met televisiespots Campagnes zonder televisiespots
  2014 7,1 6,8
  2015 7,3 6,9
  2016 7,4 6,9
  2017 7,4 6,9
  2018 7,2 6,9

  Deze grafiek geeft de gemiddelde waardering weer voor campagnes met, en zonder televisiespots. De waardering voor de campagne is een rapportcijfer tussen 1 en 10. Alleen mensen die de campagne herkennen vragen we om een rapportcijfer te geven.

  Televisiespots krijgen gemiddeld het hoogste rapportcijfer (7,4). De waardering van televisie- en radiospots en online video’s ligt lager dan vorig jaar. Alleen de waardering van online display (banners en posts op internet) stijgt (van een 6,9 naar een 7,2). Bij de campagnes zonder televisiespots krijgen de radiospots de hoogste waardering (7,1).

  Gemiddelde waardering per mediumtype in 2018
  Campagnes met televisiespots Campagnes zonder televisiespots
  Televisie 7,4
  Radio 7,1 7,1
  Online display 7,2 6,9
  Online video 7,3 6,8
  Buitenreclame 7,0 7,2

  Deze grafiek geeft de gemiddelde waardering per mediumtype weer. De n in de grafiek staat voor het aantal campagnes waarbij dat mediumtype is ingezet.

  Mensen vinden Rijksoverheidscampagnes duidelijk, geloofwaardig en informatief. Men geeft het minst vaak aan dat de campagnes hen emotioneel raken. Campagnes met televisiespots scoren op bijna alle waarderingsaspecten beter dan campagnes zonder televisiespots.

  Gemiddelde score op waarderingsaspecten in 2018
  Campagnes met televisiespots Campagnes zonder televisiespots
  duidelijk 4,0 3,7
  geloofwaardig 3,9 3,7
  informatief 3,8 3,7
  niet irritant 3,6 3,3
  opvallend 3,5 3,2
  mooi 3,5 3,2
  spreekt mij aan 3,4 3,1
  geeft nieuwe informatie 3,1 3,2
  raakt me emotioneel 2,7 2,2

  Deze grafiek geeft de gemiddelde waardering van alle Rijksoverheidscampagnes in 2018 op verschillende aspecten weer. De doelgroep beoordeelt deze aspecten met een score van 1 tot en met 5.

  Waardering per campagne met televisiespots in 2018
  Campagne met televisiespots
  Eén tegen eenzaamheid 7,7
  NL Alert 7,7
  NIX18 7,6
  Preventie woninginbraak 7,6
  4 en 5 mei 7,5
  Bob 7,3
  Rookvrij opgroeien 7,3
  Douane Reizigers 7,2
  Signalen bij depressie 7,2
  Aandacht in het verkeer 7,1
  Orgaandoniatie 7,1
  vanAnaarBeter 7,0
  Energie besparen doe je nu 7,0
  Aangifte 6,9
  Ik zorg 6,8
  Gemeenteraadsverkiezingen 6,5
  Waardering per campagne zonder televisiespots in 2018
  Campagne zonder televisiespots
  Bandenspanning 7,2
  Overal Dichtbij 7,1
  Startende ondernemers 7,1
  Studeer met een plan 6,9
  Zorverzekeringen 6,4
  Nieuwe privacywetgeving 6,4

  Deze grafieken geven de gemiddelde waardering per campagne weer. De benchmark is de gemiddelde waardering van campagnes van de Rijksoverheid. Dit gemiddelde baseren we op de gegevens van de laatste vier jaar.

  Communicatieve werking: Boodschapoverdracht

  In het kort

  Van de doelgroep vindt 86% dat het bij campagnes met televisiespots gelukt is om de boodschap over te brengen. Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Bij campagnes zonder televisiespots schommelt de boodschapoverdracht. In 2018 ligt deze op 86%.

  Gemiddelde boodschapoverdracht in 2014-2018
  Campagnes met televisiespots Campagnes zonder televisiespots
  2014 83% 85%
  2015 85% 80%
  2016 86% 85%
  2017 88% 80%
  2018 86% 86%

  Deze grafiek geeft per jaar weer welk deel van de doelgroep vindt dat het gelukt is om de boodschap over te brengen. Dit vragen we alleen aan mensen die de campagne herkennen.

  Boodschapoverdracht per campagne met televisiespots in 2018
  Campagne met televisiespots
  Preventie woninginbraak 94%
  Rookvrij opgroeien 93%
  NL Alert 93%
  4 en 5 mei 92%
  vanAnaarBeter 90%
  Aandacht in het verkeer 90%
  Bob 89%
  Gemeenteraadsverkiezingen 88%
  Douane reizigers 88%
  NIX18 87%
  Aangifte 84%
  Orgaandonatie 81%
  Energie besparen doe je nu 80%
  Signalen bij depressie 77%
  Eén tegen eenzaamheid 77%
  Ik Zorg 71%
  Boodschapoverdracht per campagne zonder televisiespots in 2018
  Campagne zonder televisiespots
  Bandenspanning 92%
  Startende ondernemers 89%
  Overal dichtbij 88%
  Studeer met een plan 87%
  Nieuwe privacywetgeving 84%
  Zorgverzekeringen 79%

  Deze grafieken geven per campagne weer welk aandeel van de doelgroep vindt dat het gelukt is om de boodschap over te brengen. De benchmark is het gemiddelde van campagnes van de Rijksoverheid. Dit gemiddelde baseren we op de gegevens van de laatste vier jaar.

  Communicatieve werking:Mediabestedingen

  In het kort

  In 2018 is € 17,4 miljoen besteed aan de inkoop van media. Dit is meer dan in 2017, maar ongeveer hetzelfde als de jaren daarvoor. Vooral de mediabestedingen voor campagnes met televisiespots liggen hoger. Hieraan werd € 12,5 miljoen besteed. Voor campagnes zonder televisiespots met een mediabudget hoger dan € 150.000,- zijn de totale mediabestedingen € 2,4 miljoen. De uitgaven voor de inkoop van media voor kleinere campagnes (met een budget lager dan € 150.000,-) en andere voorlichtingsactiviteiten bedragen € 2,5 miljoen.

  Mediabestedingen in 2014-2018 (x € 1.000.000,-)
  2014 2015 2016 2017 2018
  Campagnes met televisiespots 8,5 9,2 10,2 7,1 12,5
  Campagnes zonder televisiespots 5,0 3,5 4,4 2,3 2,4
  Overige campagnes en voorlichting 3,6 3,4 4,6 2,7 2,5
  Totaal 17,1 16,0 19,2 12,1 17,4

  Deze grafiek geeft de uitgaven per jaar weer voor de inkoop van media. De uitgaven zijn verdeeld in drie groepen:

  • campagnes met televisiespots
  • campagnes zonder televisiespots met een mediabudget boven de € 150.000,-
  • overige voorlichting met een mediabudget lager dan € 150.000,-

  Aan de rechterkant in de grafiek staan de totale uitgaven voor deze drie groepen samen in 2018. De n in de grafiek staat voor het aantal campagnes.

  Voor campagnes met televisiespots is van alle mediumtypen meer ingekocht dan vorig jaar. Het grootste deel van het totale budget ging naar de inkoop van televisiezendtijd (39%) en online media (31%).

  Bestedingen per medium voor campagnes met televisiespots in 2014-2018 (x € 1.000,-)
  Televisie Radio Print Buitenreclame Overig Online
  2014 3077 1260 1167 858 11 2147
  2015 3285 1747 567 972 112 2475
  2016 3195 1825 159 1981 1981 2915
  2017 2819 1179 61 655 68 2378
  2018 4782 1648 799 1417 0 3862

  Deze grafiek geeft de totale uitgaven per medium per jaar weer voor campagnes met televisiespots. De n in de grafiek staat voor het aantal campagnes in dat jaar.

  In 2018 waren er evenveel campagnes zonder televisiespots als in 2017 (zeven). De uitgaven voor de inkoop van media zijn vergelijkbaar met vorig jaar (€ 2,4 miljoen). De helft van het budget ging naar de inkoop van online media. Daarnaast is voor deze campagnes in 2018 meer besteed aan radio dan in 2017. Van het totale mediabudget is 37% gebruikt om radiozendtijd in te kopen

  Bestedingen per medium voor campagnes zonder televisiespots in 2014-2018 (x € 1.000,-)
  Radio Print Buitenreclame Overig Online
  2014
  n=13
  1784400 543392 686000 1918708
  2015
  n=11
  1234500 368000 617000 64500 1177500
  2016
  n=12
  1698500 199500 552100 0 1934500
  2017
  n=7
  549440 257392 13796 45368 1386104
  2018
  n=7
  902404 103784 190303 0 1209955

  Deze grafiek geeft de uitgaven per medium per jaar weer voor campagnes zonder televisiespots. De n in de grafiek staat voor het aantal campagnes in dat jaar.

  Gemiddeld is er € 781.759,- per campagne met televisiepots uitgegeven voor de inkoop van media. Dit is flink hoger dan in de voorgaande jaren. Voor campagnes zonder televisiespots zijn de gemiddelde uitgaven voor de inkoop van media € 343.788,- per campagne. Dit is ongeveer hetzelfde als de voorgaande jaren.

  Gemiddelde mediabestedingen per campagne in 2014-2018
  2014 2015 2016 2017 2018
  Campagnes met televisiespots €609000 n=14 €610000 n=15 €680000 n=15 €477000 n=15 €782000 n=16
  Campagnes zonder televisiespots €417000 n=8 €383000 n=13 €315000 n=11 €365000 n=12 €322000 n=7 €344000 n=7

  Deze grafiek geeft de gemiddelde uitgaven aan de inkoop van media per campagne per jaar weer. Links staan de gemiddelde uitgaven per campagne met televisiespots. Rechts van de campagnes zonder televisiespots. De n in de grafiek staat voor het aantal campagnes in dat jaar.

  Mediabestedingen: Televisie

  In het kort

  In 2018 is er 49% meer televisiezendtijd (GRP’s) ingekocht dan in 2017. Van deze zendtijd werd 40% ingezet op publieke zenders en 60% ging naar commerciële zenders.

  Totaal aantal televisie GRP’s in 2014-2018
  Publieke zendtijd Commerciële zendtijd
  2014
  n=14
  5420 8500
  2015
  n=15
  5200 9155
  2016
  n=15
  5095 7950
  2017
  n=14
  3870 6402
  2017
  n=14
  6094 9.170

  Deze grafiek geeft het totaal aantal ingekochte televisiezendtijd (uitgedrukt in GRP’s) per jaar weer. Een GRP (gross rating point) is 1% kijkdichtheid onder algemeen publiek van dertien jaar en ouder. Ook staat er welk deel van het budget is besteed aan zendtijd op publieke zenders en aan zendtijd op commerciële zenders. De n in de grafiek staat voor het aantal campagnes in dat jaar.

  In 2018 zijn er per campagne gemiddeld 954 GRP’s op televisie ingezet. Het aantal GRP’s ligt daarmee weer op het niveau van 2015.

  Gemiddeld aantal televisie GRP’s per campagne in 2014-2018
  Zendtijd
  2014 993
  2015 957
  2016 870
  2017 734
  2018 954

  Deze grafiek geeft het gemiddeld aantal ingezette GRP’s op televisie per jaar per campagne weer. De n in de grafiek staat voor het aantal campagnes in dat jaar.

  Mediabestedingen: Radio

  In het kort

  Voor campagnes met televisiespots is er 31% meer radiozendtijd (GRP’s) ingekocht dan in 2017. Dit komt doordat deze campagnes vaker radiospots inzetten: elf campagnes met radio in 2017 tegenover vijftien in 2018. Bij de campagnes zonder televisiespots is het aantal GRP’s voor radio vergelijkbaar met vorig jaar. Het aantal campagnes dat radiospots inzet, neemt toe van vier naar vijf.

  Totaal aantal radio GRP’s voor campagnes met televisiespots in 2014-2018
  Commerciële zendtijd Publieke zendtijd
  2014 12800 7500
  2015 18950 7371
  2016 20267 5907
  2017 13482 3367
  2018 18686 3467
  Totaal aantal radio-GRP’s voor campagnes zonder televisiespots in 2014-2018
  Reclamezendtijd
  2014 11651
  2015 12441
  2016 15835
  2017 7187
  2018 6880

  Deze grafieken geven de totale hoeveelheid ingekochte radiozendtijd (uitgedrukt in GRP’s) per jaar weer. Een GRP (Gross Rating Point) is 1% luisterdichtheid onder het algemeen publiek van tien jaar en ouder. Voor campagnes met televisiespots laten we ook zien welk deel van de zendtijd is ingezet op publieke radiozenders en welk deel op commerciële zenders.

  Noot: het totaal aantal GRP’s voor radio in 2017 in deze grafiek verschilt van de Jaarevaluatie 2017. Een campagne was niet in de berekening meegenomen. Dit heeft geen gevolgen voor de beschrijving van de resultaten.

  Voor campagnes met televisiespots is met gemiddeld 1.477 GRP’s iets minder radiozendtijd ingezet dan in 2017. Voor campagnes zonder televisiespots zijn gemiddeld 1.376 GRP’s ingezet. Dit gemiddelde is minder dan vorig jaar, maar vergelijkbaar met 2016.

  Gemiddeld aantal radio-GRP’s per campagne in 2014-2018
  Campagnes met televisiespots Campagnes zonder televisiespots
  2014 1451 1059
  2015 1755 1131
  2016 1745 1440
  2017 1532 1797
  2018 1477 1376

  Deze grafiek geeft per jaar het gemiddelde aantal radio GRP’s per campagne weer. Een GRP (Gross Rating Point) is 1% luisterdichtheid onder algemeen publiek van tien jaar en ouder.

  Noot: het gemiddeld aantal GRP’s voor radio in 2017 in deze grafiek verschilt van de Jaarevaluatie 2017. Een campagne was niet in de berekening meegenomen. Dit heeft geen gevolgen voor de beschrijving van de resultaten.

  Mediabestedingen: Online

  In het kort

  De totale uitgaven voor de inkoop van online media zijn voor campagnes met televisiespots hoger dan in vorige jaren. In 2018 wordt meer aan online video dan aan display besteed. De vergelijking met 2017 is niet goed te maken door wijzigingen in de indeling van online media (zie uitleg bij de grafiek).

  Bestedingen voor inkoop van online media voor campagnes met televisiespots in 2014-2018
  Jaar Online overig Online video Sociale media (betaald) Zoekmachineadvertenties Display (banners)
  2014 € 0 € 504000 € 0 € 262800 € 1380200
  2015 € 0 € 809250 € 389000 € 327700 € 948550
  2016 € 0 € 512200 € 702900 € 380300 € 1319400
  2017 € 0 € 478397 € 1159386 € 248521 € 491538
  2018 € 735893 € 1545183 € 0 € 352555 € 1228205

  Deze grafiek geeft de bestedingen aan de inkoop van online media per jaar weer voor campagnes met televisiespots. De bestedingen zijn ingedeeld in vier categorieën:

  • display: banners en homepage takeovers;
  • online video: voorloopfilmpjes op onder andere YouTube, sociale media en npogemist.nl;
  • zoekmachineadvertenties: advertenties in zoekmachines gekoppeld aan zoekopdrachten;
  • overig: onder andere online PR, online advertorials en e-mail nieuwsbrieven.

  Noot: voor de evaluatie van campagnes gebruiken we sinds 2018 een andere indeling voor online mediainzet. De verschillende soorten advertenties op sociale media zijn ingedeeld bij display (banners), online video of overig. Deze nieuwe indeling geeft een zuiverder beeld van de bestedingen aan verschillende soorten online advertenties.

  Noot: online media kunnen zich richten op herkenning of activatie. Bij activatie gaat het meestal om doorverwijzing naar een website. Display wordt zowel voor herkenning als activatie ingezet. Campagnes met televisiespots zetten display vooral in voor herkenning. Online video is meestal gericht op herkenning en zoekmachineadvertenties zijn vrijwel altijd gericht op activatie.

  Online media zijn ingezet voor zes campagnes zonder televisiespots. De totale mediabestedingen daarvoor zijn €1,2 miljoen. In 2017 was dit € 1,4 miljoen voor zeven campagnes. Bij campagnes zonder televisiespots is een groot deel van het budget voor inkoop van online media besteed aan zoekmachineadvertenties.

  Bestedingen voor inkoop van online media voor campagnes zonder televisiespots in 2014-2018
  Online overig Online video Sociale media (betaald) Zoekmachineadvertenties Niet toewijsbaar Display advertenties
  2014 0 € 203500 0 € 166600 0 € 1548627
  2015 0 € 181500 € 113500 € 454000 € 30000 € 398500
  2016 0 € 492100 € 222000 € 734200 0 € 486300
  2017 0 € 226052 € 539738 € 334904 0 € 285410
  2018 € 188857 € 317289 € 0 € 460479 0 € 243330

  Deze grafiek geeft de bestedingen aan de inkoop van online media per jaar weer voor campagnes zonder televisiespots. De bestedingen zijn ingedeeld in vier categorieën:

  • display: banners en homepage takeovers;
  • online video: voorloopfilmpjes op onder andere YouTube, sociale media en npogemist.nl;
  • zoekmachineadvertenties: advertenties in zoekmachines gekoppeld aan zoekopdrachten;/li>
  • overig: onder andere online PR, online advertorials en e-mail nieuwsbrieven

  Noot: Campagnes zonder televisiespots zetten display in voor zowel herkenning als activatie.

  De uitgaven voor de inkoop van online media bedragen in 2018 gemiddeld €276.000 voor campagnes met televisiespots. Dit is meer dan vorige jaren. Voor campagnes zonder televisiespots ligt het gemiddelde op €170.000. Dit is minder dan in 2017.

  Gemiddelde bestedingen voor inkoop van online media per campagne 2014-2018
  Campagnes met televisiespots Campagnes zonder televisiespots
  2014 € 154000 € 149500
  2015 € 165500 € 80500
  2016 € 225000 € 143000
  2017 € 158500 € 193184
  2018 € 275835 € 170391

  Deze grafiek geeft de gemiddelde bestedingen aan inkoop van online media per campagne weer. In de grafiek maken we onderscheid tussen campagnes met, en zonder televisiespots.

  Noot: de bestedingen aan zoekmachineadvertenties voor Rijksoverheid.nl (€ 358.000,- in 2018) zijn buiten het gemiddelde van campagnes zonder televisiespots gelaten.

  Terug

  Campagnes dragen samen met instrumenten zoals subsidies, regelgeving en handhaving bij aan het behalen van beleidsdoelstellingen. Campagnes zijn erop gericht om burgers te informeren en/of gewenst gedrag te stimuleren. De manier waarop dit gebeurt verschilt per campagne. Lees de campagneverslagen.

  Documenten