Lopende campagnes 2019

De Rijksoverheid voert het hele jaar door campagnes. Nu lopen de volgende campagnes:

Lopende campagnes
Department Campagne Url
Belastingdienst Startende ondernemers www.belastingdienst.nl/startende-ondernemer
EZK Klimaatcampagne www.iedereendoetwat.nl
JenV Eerst checken, dan klikken www.veiliginternetten.nl
OCW Studeer met een plan www.studeermeteenplan.nl
VWS Donorregister www.donorregister.nl
VWS Een tegen eenzaamheid www.eentegeneenzaamheid.nl
VWS Hey, angst en paniek www.heyhetisoke.nl
VWS Ik Zorg. www.ontdekdezorg.nl