Lopende campagnes 2020

De Rijksoverheid voert het hele jaar door campagnes. Nu lopen de volgende campagnes:

Lopende campagnes
Departement Campagne Url
Rijksoverheid Alleen samen rijksoverheid.nl/corona
Belastingdienst Belastingdienstcampagne belastingdienst.nl
BZ/EZK Brexit www.brexitloket.nl
EZK, LNV, IenW en BZK Iedereen doet WAT iedereendoetwat.nl
EZK Slimme apparaten doejeupdates.nl
IenW Mono komveiligthuis.nl
IenW Ik val op                  komveiligthuis.nl
IenW VanAnaarBeter vananaarbeter.nl

JenV

Heling stopheling.nl
JenV Meldingsbereidheid seksueel geweld watkanmijhelpen.nl
JenV

NL Alert     

crisis.nl/nl-alert
JenV Ouderen en veiligheid  maakhetzeniettemakkelijk.nl/senioren-en-veiligheid
OCW Werken in het onderwijs. De baan van het leven. debaanvanhetleven.nl
SZW Kom jij er uit komjijeruit.nl
VWS Donorregister donorregister.nl
VWS Geweld in huiselijke kring ten tijde van de coronacrisis ikdoeietstegenhuiselijkgeweld.nl
VWS Eén tegen eenzaamheid eentegeneenzaamheid.nl
VWS PUUR rookvrij puurrookvrij.nl