Lopende campagnes

De Rijksoverheid voert het hele jaar door campagnes. Nu lopen onder meer de volgende campagnes.

Ben je verantwoordelijk voor een publiekscampagne van de Rijksoverheid en staat hij er niet bij? Stuur dan een bericht aan campagnes@minaz.nl.>

Lopende campagnes
Departement Campagne Url
Belastingdienst Belastingdienstcampagne belastingdienst.nl
EZK Zet ook de knop om zetookdeknopom.nl
VWS Een tegen eenzaamheid eentegeneenzaamheid.nl
IenW Verkeersveiligheidscampagnes komveiligthuis.nl
JenV NL-Alert nl-alert.nl
JenV Week van de Veiligheid maakhetzeniettemakkelijk.nl
VWS Eigen risico ikregelmijnzorggoed.nl
VWS Hey, het is oké heyhetisoke.nl
VWS PUUR rookvrij puurrookvrij.nl
VWS NIX18 nix18.nl
VWS en JenV Geweld huiselijke kring ikvermoedhuiselijkgeweld.nl
 BZ / Douane Reizigerscampagne  nederlandwereldwijd.nl
Douane  Internetaankopen  belastingdienst.nl/internetaankopen 

BZK

Tweede Kamerverkiezing (Elke stemt telt) elkestemtelt.nl