Lopende campagnes

De Rijksoverheid voert het hele jaar door campagnes. Nu lopen de volgende campagnes:

Lopende campagnes
Departement Campagne Url
Belastingdienst Belastingdienstcampagne belastingdienst.nl
BZK/EZK/IenW/LNV Iedereen doet WAT iedereendoetwat.nl
BZK Isolatie verbeterjehuis.nl
EZK Zet ook de knop om zetookdeknopom.nl
IenW Kort ritje? Da's zo gefietst daszogefietst.nl
IenW Mono komveiligthuis.nl/mono
IenW Schouders onder schoon (zwerfafval) schoudersonderschoon.nl
IenW Zomer Bob komveiligthuis.nl/bob
JenV Heling stopheling.nl
JenV NL-Alert crisis.nl
JenV Week van de Veiligheid maakhetzeniettemakkelijk.nl
VWS Eigen risico ikregelmijnzorggoed.nl
VWS PUUR rookvrij puurrookvrij.nl
VWS NIX18 nix18.nl