Lopende campagnes 2019

De Rijksoverheid voert het hele jaar door campagnes. Nu lopen de volgende campagnes:

Lopende campagnes
 Department  Campagne  Url
VWS Een tegen eenzaamheid www.eentegeneenzaamheid.nl
OCW Studeer met een plan www.studeermeteenplan.nl
JenV Eerst checken, dan klikken www.veiliginternetten.nl
IenW Geef je banden lucht www.geefjebandenlucht.nl
VWS Hey, angst en paniek www.heyhetisoke.nl
VWS JenV Geweld in Huiselijke Kring www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/
VWS Donorregister

www.donorregister.nl/

Belastingdienst  Startende ondernemers www.belastingdienst.nl/startende-ondernemer