Lopende campagnes 2020

De Rijksoverheid voert het hele jaar door campagnes. Nu lopen de volgende campagnes:

Lopende campagnes
Department Campagne Url
Belastingdienst Belastingdienstcampagne belastingdienst.nl
EZK, LNV, IenW en BZK Iedereen doet WAT iedereendoetwat.nl
IenW Mono rijmono.nl
IenW VanAnaarBeter vananaarbeter.nl
JenV Heling stopheling.nl
OCW Werken in het onderwijs. De baan van het leven. debaanvanhetleven.nl
Rijksoverheid Alleen samen rijksoverheid.nl/corona
SZW Kom jij er uit komjijeruit.nl
VWS Donorregister donorregister.nl
VWS Geweld in huiselijke kring ten tijde van de coronacrisis ikdoeietstegenhuiselijkgeweld.nl
VWS Eén tegen eenzaamheid eentegeneenzaamheid.nl
Belastingdienst Life events
belastingdienst.nl