Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2019

Deze notitie geeft een overzicht van de mediabestedingen en communicatieve werking van de campagnes in 2019 en de ontwikkelingen daarin ten opzichte van voorgaande jaren.